2015-03-29 10:19 #0 av: Eda

I årets tema för “Allt för sjön” fanns det många helt nya båtar bl.a. Arronet 27 work, som är en mitthyttsbåt med lastramp och som jag tror är utmärkt för rullstolar om man bortser från priset!
Du kan läsa mer om den i slutet på det gamla båtinlägget: https://handikapptips.wordpress.com/2014/11/05/fritidsbatar-som-aven-passar-rullstolsburna/#more-2313

Fotot är från: Marinmäklarnas hemsida 

Handikapptips  
Register över bloggarna