2014-11-16 18:05 #0 av: Skorpion76

Den här leken går ut på att du ska välja mellan två alternativ och sedan ställa en ny, liknande fråga som postaren under dig ska svara på. Det kan se ut så här:
Kaffe eller the?
Kaffe
glasögon eller linser?
Glasögon
Har alla förstått? Jag börjar:

Pepsi eller Coca cola?