Arbetsmarknaden

Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinde

2012-07-01 09:32 #0 av: EvaG

Pressmedelande från RBU

RBU i Almedalen: Seminarium 2 juli – Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinder?

Idag står många unga vuxna med omfattande fysiska funktionsnedsättningar utan vare sig arbete eller meningsfull sysselsättning. Trots subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadspolitiska insatser, har de svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.

Efter att ha bollats fram och tillbaka hos Arbetsförmedling och Försäkringskassa, hänvisas alltför många unga vuxna till kommunens dagliga verksamhet. Men de som varken har en utvecklingsstörning, autism eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder har inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Istället hamnar de i ett ingenmansland.

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, inbjuder till ett seminarium som tar upp den problematik som många unga vuxna med omfattande rörelsehinder upplever och det utanförskap och den fattigdom som följer av att varken ha ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Medverkande: 
Gustav Nilsson, (M) ledamot i arbetsmarknadsutskottet 
Börje Vestlund, (S) ledamot i Näringsutskottet
Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation
Siri Persson, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
George Rocksten, förälder till en dotter med ryggmärgsbråck
Moderator: Bengt Westerberg, tidigare partiledare (FP) och tidigare socialminister. 
Seminariet inleds av Agnetha Mbuyamba, ordförande i RBU.

Tid: 2 juli klockan 13.30–14.30 
Plats: Högskolans sal B23.


Torgmöten på Donners plats 3-5 juli kl. 14.00–14.45

Under Almedalsveckan ordnar vi också torgmöten på Donners plats tisdag, onsdag och torsdag kl 14.00 – 14.45 på följande teman:

Tisdag 3/7 Är funktionshinderpolitiken handikappad?
Onsdag 4/7 Hur många funktionshindrade känner du?
Torsdag 5/7 Har vi verkligen råd med alla människor?
Vid torgmötena medverkar RBUs ordförande Agnetha Mbuyamba och förbundsjurist Henrik Petrén samt RBU-medlemmen och artisten Adam Engvall.


För ytterligare information om seminariet kontakta Annica Nilsson, 070 - 727 48 47. 
För frågor om torgmötena kontakta Henrik Petrén 0769-477 576.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, skapar bättre förutsättningar för barn och ungdomar med rörelsehinder. Förbundet företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder.
RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Vi erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information samtidigt som vi driver påverkansfrågor ur ett barn- och familjeperspektiv.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-01 09:44 #1 av: medde

Det händer väldigt mycket intressant på Gotland under den här veckan.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2012-07-01 09:49 #2 av: [Moa-]

Ett av problemen att även "friska" unga vuxna idag står till stor del utan fast arbete. Är dessa människor mindre värda ett riktigt arbete vilket blir effekten om rörelsehindrade skall prioriteras för arbetena (med en högre kostnad för samhället genom diverse anpassningar, stöd och i vissa fall assistenter).

Självfallet skall målet vara att ha endast den strukturella (och möjligen konjunkturella) arbetslösheten, men hur skall prioriteringen på vägen dit se ut när grupper måste ställas mot varandra eller skall marknaden själv få lösa detta?

Anmäl
2012-07-01 09:51 #3 av: [Beavis]

Det måste till rn förändring på attityder och kunskaper rentallmänt i samhället. Innan det skett kan nog politikerna stifta lagar och subventionera så mycket e vill utan att något direkt kommer ändras.

Arbetsmarknaden har ingen tilltro till våra eventuella färdigheter.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2012-07-01 10:09 #4 av: EvaG

#2 Det finns arbeten där funktionshindrade kan göra ett minst lika bra arbetsinsats som en icke fuktionshindrad

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-01 10:18 #5 av: [Moa-]

EvaG; absolut, det skrev jag inget om, det finns arbeten där det går att arbeta på lika villkor, och andra platser där mer stöd krävs, i många fall krävs som lägsta nivå anpassade arbetsplatser.

Dock var det inte det min fråga bygger på heller, jag säger inte att något är rätt eller fel, men undrar hur prioriteringarna bör se ut och varför...

Anmäl
2012-07-01 10:26 #6 av: EvaG

Jag tror att det är så att de funktionshindrade inte har samma chans som en icke fuktionshindrad att få ett arbete båda klarar av lika bra. Idag tror jag det många gånger är en förutfattad mening att är man funktionshindrad så klarar man inte arbetsuppgiften. Men någon typ av kvotering är jag emot.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-01 10:43 #7 av: [Moa-]

Ja, tyvärr gäller den fördomen många grupper, både yngre som söker första arbetet, äldre (~över 55 år) som söker nya arbeten, människor i alla åldrar med utländskbakgrund... Normen i samhället är fortfarande medelålders-, frisk-, vit-, människa, alla andra ses lite som ett tillägg av ett "men". Problemen är när människor konstant skall ställas mot varandra.

Dock kan jag ha lite svårt att se hur det är samhällsekonomiskt lönsamt att se hur en person som kräver anpassad utrustning på kontoret, två assistenter på heltid och diverse andra hjälpmedel skall ha rätt att välja ett arbete som kräver allt detta, istället för att en person som utan bidrag gör samma arbete på ett mer effektivt sätt...  Det är svårt att säga vart gränserna skall dras i och med att vi alla är människor.

Anmäl
2012-07-01 10:56 #8 av: [Beavis]

Moa- ursäkta min bedömning den kanske gör dig upprörd? Men du är precis den typ av arbetsgivare som aldrig skulle ge mig en chans. Trots att jag inte kräver två heltisanställda assistenter eller några egentliga anpassningar av någon arbetsplats. Men bara din skräck för att detta skulle behövas eller din räddsla för all sjukfrånvaro jag kommer att ha eller hur illa jag kommer att passa in med dina övriga anställda gör att jag inte tror att du någonsin skulle anställa mig eller någon i min situation....

har jag fel? ja jag hoppas det men det känns inte så på ditt argumenterande.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2012-07-01 11:23 #9 av: [Moa-]

Beavis; jag försöker just nu reda ut min egen inställning till frågan, i bland funderar jag på vad som är ekonomiskt korrekt för samhället som helhet. Jag som ej "funktionshindrad" har dock svårt att avgöra hur ett arbete påverkar livskvaliteten för de aktuella. Dock vet jag att det finns långtidsarbetslösa som gärna skulle vilja ha ett arbete men inte får det "serverat" på samma sätt som många med olika typer av funktionshinder.

På samma sätt finns det skötsamma ungdomar med bra betyg men fattigare föräldrar som ej får det stöd av samhället till hjälp att ta körkort och åka på skidsemester som de som omhändertagits av samhället pga. egenskapade problem får. Jag anser i regel att alla skall ha samma hjälp, men ibland blir det fel när hjälpen ej gäller för alla, utan endast de som har vissa typer av problem.

Om du till exempel sitter i rullstol och i övrigt mår relativt bra så skulle jag ej ha några problem med att anställa dig som programmerare eller liknande, däremot skulle jag troligen ej anställa dig för att arbeta med packning på ett lager. Jag tror på rätt person på rätt plats...

Anmäl
2012-07-01 12:09 #10 av: Leffe

Man kan se det hela så här också. Vi har stor arbetslöshet. Om en "frisk" person får ett jobb. Ja då har den personen fått ett jobb. Om vi tar exemplet där en funktionshindrad som måste ha två assistenter för att klara arbetet. Ja då har tre personer fått jobb hux flux.

Anmäl
2012-07-01 12:15 #11 av: [Moa-]

Ja, dock minskar detta statens kassa istället för att öka densamma, då staten står för bidrag vid anställning samt bekostnaden av de två assistenterna.

(Totala utfallet beror på de aktuella personernas spenderingsvilja, anställda människor vill i större utsträckning än arbetslösa spendera, vilket leder till inkomster genom momsen och ökad omsättning hos andra företag. Dock krävs siffror för att säkert kunna uttala sin om den totala effekten både i statens kassa och i samhället i stort.)

Anmäl
2012-07-01 12:21 #12 av: Leffe

Ja det är en svår sits, men undrar om inte människor som arbetar många gånger mår bättre ån de som inte får jobb och ju fler som jobbar ju mindre borde ju då sjukvård och sådant kosta samhället. Jag är ingen ekonom, men det är en tanke jag har och den kan ju vara helt fel

Anmäl
2012-07-01 12:37 #13 av: [Moa-]

Många som försöker komma tillbaka från andra sjukdomar/skador (läs; ej medfödda "funktionshinder") skadar sig mer och mer ju mer de försöker komma tillbaka till arbetet och klarar mindre och mindre även i sin vardag och blir istället mer beroende av samhället istället för att bli mer självständiga... Detta är dock individuellt och till stor del beroende av personens eget psyke.

Om en person i hemmiljön eller på ett stödboende klarar sig själv eller med begränsade hjälp men behöver två assistenter för att klara av arbetet, en anpassad arbetsplats (vilket fortfarande de flesta arbetsgivarna bör bli bättre på även för "friska" människor) så är detta en stor utgift för staten.

Som sagt för att säkert kunna säga något om den samhällsekonomiska vinsten utan att ha siffror på eventuellt förbättrat mående hos de aktuella personerna, utfallet i statens kassa behöver också beräknas och beror på uppskattningar av konjunkturen, benägenhet för sparande/spenderande och återinvesteringar. Troligen blir det åtminstone ett tillfälligt underskott rent monetärt för staten.

Anmäl
2012-07-01 12:39 #14 av: Leffe

Då kan man alltså få det till arbetslöshet är bra för statskassan

Anmäl
2012-07-01 12:47 #15 av: [Moa-]

Baserat på utgifter för att anställa personen, om en person skall ha ett låginkomstarbete som får med stöd av bidrag, och för att kunna utföra detta kräver anpassad specialutrustning samt flera assistenter på heltid, så ja, det är troligen mer positivt för statens rent monetära ekonomi att personen är arbetslös.

Däremot inte sagt att detta är det mest fördelaktiga vare sig för individen eller samhället i stort, dock är det värt att fundera på ibland...

Anmäl
2012-07-01 12:51 #16 av: Leffe

Detta var exempel med funktionshindrad som behöver assitent. Funktionshindrade som inte behöver assisten eller ombyggd arbetsplats gäller det dem också. De är nog mest dessa som söker jobb men inte får det på grund av attitydsproblem och förutfattat tänkesätt

Anmäl
2012-07-01 12:59 #17 av: [Moa-]

Självfallet är alla olika och alla har olika typer och grader av funktionshinder, det är dock i de mest extrema fallen som jag framför allt blir tveksam till den samhällsmässiga vinsten (som ej endast beräknas på rent ekonomiska mått).

Dock finns en relativt stor arbetslöshet över många grupper i samhället för tillfället, varför skall då vissa grupper subventioners och prioriteras framför andra när detta i praktiken kostar samhället mer? Det är den delen jag ställer mig frågande till (inlägg nr 2). Sedan vandrade diskussionen (vilket inte är konstigt med tanke på vilket forum det är vi befinner oss i)... Dock har även till exempel ungdomar med invandrarbakgrund svårt att få arbeten många gånger, även detta på grund av fördomar (denna gång helt utan grund). Varför skall då just funktionshindrade prioriteras till arbeten genom olika insatser och subventioner?

Anmäl
2012-07-01 13:04 #18 av: Leffe

Jag är ute efter att en funktionshindrad som sköter sig själv inte är dyrare än en "frisk" när det gäller arbetet. Vad jag läst någonstans så har staten subventionerat ungdomsarbetsplatser

Anmäl
2012-07-01 13:32 #19 av: [Moa-]

Staten har för tillfället halverat arbetsgivaravgiften för anställda upp till 26 års ålder, dock har det ej gett önskvärd effekt.

Idag finns även nystartsjobb, om en arbetsgivare anställer en ungdom som varit arbetslös (eller avtjänat ett fängelsestraff) under mer än 6 månader så får arbetsgivaren tillbaka ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivaravgiften. Om personen som anställs istället är över 26 år (har fyllt 26 år vid det nya årets början) så gäller att personen skall ha varit utan arbete i 1 år (12 månader av de senaste 15 månaderna), även i detta fall är ersättningen två gånger arbetsgivaravgiften vilken är högre för dessa människor så en större ekonomisk vinst för arbetsgivaren. Detta bör vad jag förstår fungera på samma sätt även för funktionshindrade?

 

En extremt partisk källa på att subventioner riktade mot arbetsgivare sällan är ett bra alternativ.

DN inför införandet av subventionen av arbetsgivaravgifter för unga

Nystartsjobb, arbetsförmedlingens hemsida

 

Anmäl
2012-07-01 13:44 #20 av: Leffe

Varför skriver du då i inlägg 17

Varför skall då just funktionshindrade prioriteras till arbeten genom olika insatser och subventioner?

Jag fattar det som att de inte ska få jobb på samma vilkor enligt dig

Anmäl
2012-07-01 13:50 #21 av: [Moa-]

Nej, exakta motsatsen, varför skall de prioriteras och ej söka på samma villkor som alla andra ungdomar? Frågan är varför dessa skulle få andra villkor än alla andra?

Det är som sagt tidigare inte endast de med funktionshinder som har svårare att få arbeten, varför skall dessa personer få mer hjälp att få arbete än övriga? (Unga utan erfarenhet, de med invandrarbakgrund eller äldre som förlorat arbetet...)

Anmäl
2012-07-01 13:54 #22 av: Leffe

Alla ska ha samma hjälp. Problemet idag är att om du har en "frisk" arbetslös och en funktionshindrad arbetslös. I bägge fallen klara de arbetsuppgifterna lika bra så blir det den "friska" som får jobbet på grund av arbetsgivarens attiityder, förutfattade meningar och okunskap. Båda arbetssökanden är lika dyr för statskassan om de får jobb eller inte.

Dessutom finns det ungdomar med funktionshinder

Anmäl
2012-07-01 14:20 #23 av: [Moa-]

Har på inget sätt sagt att det ej finns ungdomar med funktionshinder, har även påpekat att dessa personer bör ha samma rätt till nystartsjobb i inlägg 19, att dessa har rätt till samma sänkta arbetsgivaravgifter är så självskrivet att jag inte ens skrivit ut det specifikt.

Är det ett problem för samhället om det skulle vara på det sättet som du då skriver? Arbetslösheten minskar med en person oavsett vem denne är? Den dagen vi är nere så att det finns arbeten som ej tillsätts så har vi ett problem, men före det? (Ej sagt vart jag står i detta, utan se det som en diskussion.)

Anmäl
2012-07-01 14:40 #24 av: Leffe

Det är ju diskuterar jag gör också. Problemet heter attitydsproblem mot de funktionshindrade och det gäller ju invandrare också.

Som jag ser det så har vi

  • de som har en svårighet att få jobb - ungdom utan arbetslivserfarenhet
  • de med invandrarbakgrund
  • de med funktionshinder

Då måste det ju vara ännu värre för den som har två av dessa svårigheter

  • ung med invandrarbakgrund
  • ung med funktionshinder
  • invandrarbakgrund och funktionshinder

Alla i exemplen kan arbeta bara de får ett jobb. Såsom det är nu kommer aldrig de i andra gruppen få något jobb.

Hur vi än vänder på det så är det fortfarande attityder och förutfattade meningar som är problemet när två söker samma jobb som de klarar av lika bra.

När det gäller arbetslösheten i stort så är det ett politiskt problem. Så vår diskussion är egentligen flera problem

Anmäl
2012-07-01 15:18 #25 av: [Moa-]

Absolut, så långt håller jag helt med.

Jag tror dock ej på vare sig kvotering, mer subventioner (jag vill istället bli av med de som redan finns) eller andra direkta stödinsatser. Däremot tror jag precis som du på mer information och öppnare synsätt.

Jag kan acceptera (eller snarare ha viss förståelse för) äldre personers fördomar, det mesta är nytt för dem. Dock blev jag senast i helgen livrädd när jag träffar 25 åriga, universitetsutbildade människor som anser att det är viktigt att strida och försvara sin rätt att använda ord som "neger". (Motiveringen ännu sämre; - de kallar ju oss "Svennar",  - Jaha? - Ja, det är ju negativt mot oss! - Vänta här, det är ditt försvar för att använda ett begrepp du själv anser är nedvärderande mot okända människor?) "Hjälp" är min sammanfattning!

Just gällande att diskutera "funktionshindrade" och arbetsförmåga är extremt svårt, lika svårt som att diskutera invandrare och deras problem på arbetsmarknaden, detta då detta är två grupper som är extremt långt ifrån att vara homogena. Alla har olika utbildningsnivåer, olika svårigheter med olika saker...

Anmäl
2012-07-01 15:34 #26 av: [Beavis]

#24 Jak kan lägga till en kategori till med stor svårighet att få jobb:

- Medelålders funktionshindrad med liten arbetslivserfarenhet (jag)

Vi sållas bort  då meritförteckningen har stora hål, då ingen vill anställa oss. Och de få om några jobb man haft har varit praktikjobb hos företag som utnyttjar systemet, utan en tanke på att vilja anställa.

Knattar man in på en intevju med en sådan sv och de desutom ser att man har ett funktionshinder, så slösar man nästan bara tid på att sitta där och berätta om sina erfarenheter kunskaper, färdigheter.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2012-07-02 08:06 #27 av: Maria

Personligen tycker jag nog att ett samhälle med så höga skatter som vi har (jag skulle kunna tänka mig att betala mer) så bör man subventionera för vissa grupper som har svårt att få arbete.

Allting i ett demokratiskt samhälle kan inte gå med vinst och man kan räkna på många olika sätt för att komma fram till kostnad/lönsamhet eller annat.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 08:21 #28 av: [Moa-]

bumbleboo; är det då någon mening att ha människor i arbete om det är en ren förlustaffär? =P

Hur skall det avgöras vilka grupper som skall subventioneras?

Anmäl
2012-07-02 08:34 #29 av: Maria

#28 Ja, jag tycker nog att det är en mening i ett friskt samhälle att en del saker får kosta.

I de utsatta grupper som räknas upp här i tråden är det flera grupper som kan få ett bestående arbete och bli självförsörjande. Det ska man givetvis kämpa för även om det periodvis innebär subventioner.

Funktionshindrade däremot kommer med all säkerhet att alltid innebära en kostnad för ett samhälle och det måste man kunna klara av.

Är det naturligt så behöver heller inte de funktionshindrade känna att de är en belastning.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 09:17 #30 av: [Moa-]

Frågan kvarstår, varför skall personerna arbeta om det är negativ för samhällsekonomin i stort? Kommer inte detta öka känslan av att vara en belastning snarare än att minska den?

Hur fungerar de subventionerna? Är det inte enklare att höra kostnaden för att anställa vita, friska personer, med som lägst fullgod gymnasieutbildning, i åldrarna mellan 30 - 50 år? Alla andra grupper i samhället har svårare att få arbete i förhållande till den gruppen...

Anmäl
2012-07-02 09:25 #31 av: Maria

OM, det är negativt för samhällsekonomin eller inte är ju en politisk fråga givetvis.

De flesta människor mår bra av att arbeta. Man får en känsla av sammanhang och kan försörja sig själv vilket ger ökad livskvalitet.

Jag själv är halvtids sjukskriven och vet fortfarande inte om jag kommer att kunna gå tillbaka helt igen så jag är också indirekt en kostnad för samhället men den förlängda tanken är inget jag går och funderar på.

Hur eventuella subventioner för enskilda grupper ska se ut har jag heller ingen susning om eller hur länge de ska vara.

Däremot så anser jag att vissa saker i ett välfärdssamhälle måste få lov att kosta. Prioriterar vi rätt så borde det gå ihop.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 09:40 #32 av: [Moa-]

bumbleboo; om du inte kan försörja dig själv, utan endast får ett arbete för att staten betalar någon för att ge dig detta? Att företaget gör en ren ekonomisk vinst på att ha dig där? (Finns idag många företag som har det så.)

Jag anser självfallet att saker får kosta, människor måste få vara sjuka/arbetslösa, vård och utbildning måste prioriteras. Däremot undrar jag om det är lönsamt att människor skall arbeta när detta kostar samhället mera än att ha samma människor utan arbete...

Anmäl
2012-07-02 09:58 #33 av: Maria

Jag har inga lösningar på något men jag tycker inte att "lönsamhet" är ett ord som ska få förekomma när vi pratar om utsatta grupper.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 10:15 #34 av: [Moa-]

Jag anser att lönsamhet är ett nyckelbegrepp när vi talar om arbete. Vård och arbete är två skilda saker...

Anmäl
2012-07-02 10:17 #35 av: EvaG

Vård kostar också pengar.och de som har obotliga sjukdomar eller skador kanske vi ska låta vara så samhället blir lönsamt

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-02 10:20 #36 av: [Moa-]

EvaG; nej, men arbete är ett arbete och är till för att förvärva inkomster, när detta ej fungerar, vad är då syftet?

Anmäl
2012-07-02 10:23 #37 av: Maria

Det beror i vilken ände man sitter. Som arbetsgivare är givetvis lönsamheten ett nyckelord och borde vara så i förlängningen för arbetstagaren men...

Som arbetare/löntagare så är oftast din inkomst följt av trivsamhet på jobbet och andra frågor det primära.

Det förutsätter kanske en lönsamhet i stort men för den gruppen som är funktionshindrade av något slag så måste det få kosta för att de ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle.

Vi är alla en del av det svenska samhället och vissa bidrar mer ekonomiskt till staten medan andra lever på bidrag. Det kan dessutom variera under livets gång.

Jag tror inte vi har samma uppfattning alls.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 10:27 #38 av: EvaG

Syftet kan vara att har man arbete så mår man många gånger bättre än när man inte har arbete både psykiskt och fysiskt och då kanske man istället belastar sjukvård och annat kostsamt mindre. Detta gäller alla där det i dag finns sunventioner. Känner man att man inte har en meningsfull uppgift så kanske det blir gängbildningar som går ut och förstör - kostar samhället pengar. Misshandlar någon i sin frustration - kostar samhället pengar. Listan kan göras lång på vad som kan kostya samhället mycket. Så lönsamhetsförlusten när de gäller att få ett arbete kanske egentligen inte är så stor om man slår ut det över hela samhällsapparaten. Det är i alla fall så jag tycker man måste tänka.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-02 10:49 #39 av: bernil55

Vilken intressant diskussion! Och viktig. Jag hoppas jag orkar läsa och tänka så jag kan skriva något vettigt sen. Men jag ska ut och handla idag och det tar så mycket energi... (Och imorgon får jag besök...)

Jag har i alla fall erfarenhet av lönebidrag och liknande från flera håll så det här är sånt jag funderat på i många år. Praktiserade på AMI för evig heter sen, fick ett antal år senare själv jobb med nån annan form av bidrag, nu har gubben lönebidragsanställning...

Jag återkommer! Om inte, får ni ropa på mig! Glad

Anmäl
2012-07-02 10:50 #40 av: [Moa-]

Jag vet inte om det stämmer som sagt. Många som är på väg tillbaka från sjukdom blir endast sjukare av att arbeta.

Sedan vet jag ej hur givande jag personligen skulle uppleva det att utföra ett arbete som jag vet kostar samhället mer än det ger... Detta gäller med andra ord endast de mest extrema fallen.

Mår personen ifråga bättre av att arbeta så får det ses snarare som en vårdkostnad än något annat.


Anmäl
2012-07-02 10:58 #41 av: EvaG

#40 Ja det är en cirkel på något sätt och jag tror ingen har en bra lönsning. Det jag är helt säker på är att ju bättre människorna i samhället mår desto bättre mår samhället.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-02 11:15 #42 av: [Moa-]

Absolut, så långt håller jag med dig.

Dock är min syn på arbete att det är något man har för att få en inkomst i första hand och om det är i sista hand något man skall trivas och må bra av. Det är inte okej att gå arbetslös för att man inte tycker att det är kul att arbeta enligt mig, då gäller det att bita i och satsa på en mer underhållande fritid (och givetvis söka sig mot arbeten man trivs bättre med). Dock skillnad om personen i fråga är sjuk.

Anmäl
2012-07-02 11:26 #43 av: EvaG

Man kan se det hela så här också. En person som av icke egen förvållan fått ett funktionshinder ska inte denna få möjligheter att visa vad den kan. Denna kan kanske tillföra en hel del i arbetslivet för andra. När det gäller sjukvården ska samhället bekosta vård för självförvållade sjukdomar där man till exempel röker trots varningar om cancer och sedan får cancer och KOL. Det finns hur mycket som helst att ta upp där det handlar om lönsamhet för statskassan.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-02 11:37 #44 av: [Moa-]

Konstig jämförelse enligt mig... De flesta som fått KOL pga. av rökning började röka när det fortfarande ansågs hälsosamt, det var till och med något som samhället uppmuntrade till snarare än avrådde.

Om personen inte kan tillföra en vinst kan jag inte se syftet just med arbete, om det inte är detta som får personen att må betydligt bättre och då kan ses som en vårdinsats. Meningsfull fritid är något annat.

Anmäl
2012-07-02 12:21 #45 av: Leffe

#44 Jag vet personer som rökt några år som fått KOL och cancer har man vetat om länge så jag tycker inte det är någon felaktig jämförelse.

Staten är inget företag som ska gå i vinst. Vi har skatter som ska användas till att bland annat hjälpa människor som far illa på något sätt- Vi betalar inte skatt för att staten ska gå i vinst.

Vi kanske ska ta bort sjukpenningen - en sjuk människa är inte lönsam för samhället. Nej de kan slängas i gropen och klara sig själv. Arbetslösa är inte lönsamma de kostar staten pengar - släng dem också i gropen. Pensionärer är inte heller lönsamma för samhället - släng dem i gropen. Funktionshindrade behöver hjälp det kostar pengar - släng dem i gropen. Invandrare måste få lära sig svenska. Det kostar pengar - släng dem i gropen. Vissa yrken kostar staten pengar. De som jobbar med det måste avlönas och försvinner alla andra så behövs de inte - släng dem i gropen.

Vad finns kvar. Jo en lönsam stat med elitmänniskor och vad påminner det om....

Anmäl
2012-07-02 12:23 #46 av: Maria

Om jag som "handikappad" arbetade på ett företag och just mina arbetsuppgifter inte genererar någon vinst utan att min lön ska ses som ett "vårdbidrag" hade jag nog känt mig både kränkt och ledsen.

Jag hörde om ett projekt i England tror jag det var.

Det handlade om Posten och de hade anställt människor med bokstavsdiagnoser av olika slag.

Personer med typ ADHD fick dela ut post och var på språng hela tiden och de mer inåtbundna med autistiska drag passade alldeles utmärkt på sorteringsavdelningen.

De flesta människor kan bidra till samhället fast i olika form av tid eller insats.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 13:06 #47 av: [Moa-]

Bumbleboo; absolut, de flesta människor kan anpassas och nyttjas på rätt plats, precis så som jag skrivit i inlägg nummer 9.

LeffeD; otroligt dumt inlägg! Jag har aldrig skrivit att vi skall avyttra människor på något sätt. Utan endast ifrågasatt och undrat över prioriteringar vid anställningar. Jag har inte yttrat ett enda negativt ord om vård. Däremot ifrågasatt ej lönsamma arbetsinsatser, om det ej vore mer lönsamt att tillsätta dessa av människor som klarar av arbetet på ett lönsamt sätt och att den "funktionshindrade" personen istället får andra vårdande insatser för att få en meningsfull vardag.

Anmäl
2012-07-02 13:15 #48 av: Leffe

#57 Varför var mitt inlägg dumt. Vem bestämmer att det bara ska vara könsamt i samhället bara när det gäller funtionshindrade i arbetslivet. Jo det gör du, men det ena leder till det andra beroende på vem som bestämmer vat gränsen ska gå för samhällets lönsaqmhet.

Så inget mer om att andras åsiker är dumma inlägg

Anmäl
2012-07-02 13:27 #49 av: [Moa-]

LeffeD: "könsamt" ? Vad betyder det?

Att jämföra ifrågasättanden av prioriteringar av tillsättande av tjänser (och anse att detta bör vara kopplat till fördelar och förtjänst), med att nazismen, det är att gå för långt.

Anmäl
2012-07-02 13:31 #50 av: Leffe

Missade en bokstav. Det ska vara bokstaven l som i lönsamt som ju är den röda tråden. Jag har inte nämnt nazism.

Och jag har heller aldrig skrivit att dina inlägg och åsikter är dumma som du behagar skriva om andras

Anmäl
2012-07-02 13:34 #51 av: Maria

#49 Till och med jag och min tröga hjärna förstår att det är en felskrivning och ska stå lönsamt.

Nu är detta en sajt där många med rörelsehinder och andra handikapp och det är kanske inte så konstigt att man känner att man vill vara "behövd" i samhället utan att det hela tiden ska vara lönsamt.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 13:43 #52 av: [Moa-]

LeffeD; jag hängde inte med på det utan trodde att det var ett ord, ber om ursäkt för detta. Du gör ganska tydliga kopplingar till nazismen och förintelsen. Annars har du läst en annan historiebok än mig...

bumbleboo; jag hände inte med i denna felskrivning, var inte snabb nog när det hamnade i början av ordet, och ibland finns ord jag inte kan.  Hur är du behövd om du tar ett arbete för någon annan, och låter samhället bekosta detta? (Om vi nu skall tala de extrema fallen.) Att alla vill känna sig behövda förstår jag, men i vissa fall är inte detta möjligt genom denna väg, så kanske det är mer lämpligt med andra insatser för välmående.

Anmäl
2012-07-02 13:46 #53 av: Leffe

Jag gör kopplingar till diktaturer och det är motsatsen till demokrati som vi har i det här landet

Anmäl
2012-07-02 13:55 #54 av: [Moa-]

Ja, och frågan varför staten skall betala för att en "funktionshindrad" skall få ett arbete istället för att få in pengar genom att en "frisk" person får samma arbete? Är det samma sak som diktatur? Snarare fria marknadskrafter långt ifrån diktaturer.

Jag har inte heller sagt vad som bör anses rätt eller fel, men jag anser att det är värt att fundera över och överväga... Framför allt i de lägen vi har idag med stora statsskulder och en relativt hög arbetslöshet.

(För övrigt finns det diktaturer som inte är i närheten av som du beskriver, Kina är ett tydligt exempel, värnar om de äldre och har en stor offentlig sektor.)

Anmäl
2012-07-02 13:56 #55 av: Bettan

Nu har jag läst den här tråden noga och kommit fram till att det är en fruktansvärd tanke att man ska prata om att vissa människor är mer lönsam för samhället än andra. Ja jag kommer också in på tanken - diktatur..

Det är fruktansvärd avsaknad av empati om man inte kan se att alla är lika värda som människor och deras vardagliga sysslor. Själv är jag funktionshindrar, men har ett jobb där jag jobbar som alla andra 100 procent och lika bra och är inte ett dugg "besvärlig" för företaget. Har inga andra krav än övriga. men tydligen är jag inte lönsam då jag har ett funktionshinder och jobbar. Jag har kollat lönekuvertet med andra på arbetsplatsen och jag betalar lika mycket i skatt, jag har inget mer i sjukpenning än de övriga, jag betalar själv min lunch och resa till och från jobbet - nej vänta jag köpper ju månadskort som är subventinerat av samhället via skattepengar. Tusan jag är nog olönsam för  samhället-

Ärligt talat så tycker jag den här ttråden är fruktansvärd där hederliga människor med ett funktionshinder är olönsamma. Inte ett ord om skattesmitare och samhällsbedragare som kostar samhället miljontals kronor, men det är ju förstås så att dessa inte är funktionshindrade.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 13:59 #56 av: Maria

Moa, vad menar du med:  tar ett arbete för någon annan, och låter samhället bekosta detta

Jag menar inte att man ska peta någon från en tjänst givetvis men man kan skapa tjänster som gagnar både samhälle och individ.

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 14:01 #57 av: Leffe

#54 Kina - hur var det med studenterna och Himmelska Fridens torg?

Anmäl
2012-07-02 14:05 #58 av: Bettan

#54 I Kina respekterar man äldre. Man har den uppfostran. Men hur har de funktionshindrade det och hur har de arbetslösa det. och hur har de sjuka det och hur har de som inte passar in i samhället det?

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 14:07 #59 av: [Moa-]

Bettan80; min fråga gäller inte de som arbetar heltid och klarar sig själva, utan snarare de mer extrema fallen. Jag har inte heller på något sätt yttrat mig om att dessa personer skulle vara mindre värda. Däremot är frågan om de är mindre väl lämpade för vissa arbetsuppgifter och det anser jag gäller för samtliga människor. Talar du bristfällig svenska bör du kanske ej arbeta reception/växel, är du fysiskt svag bör du kanske ej arbeta på lager eller om du är "folkskygg" bör du ej arbeta i kassan på en matbutik... Alla har vi våra styrkor och svagheter, det gäller att anpassa sig så gott som möjligt efter dem.

 

Anmäl
2012-07-02 14:12 #60 av: Bettan

Pratar man om lönsamhet så pratar man också om värde. Den här personen är lönsam så den är värd något. En lönsam sak är värd att satsa på. Alltså handlar denna tråd om att man värderar personer olika. Och det är för mig fruktansvärt.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 14:14 #61 av: Maria

#60 Det var ungefär så jag menar men du uttrycker dig mycket enklare och lättfattligtGlad

/Maria

 

Anmäl
2012-07-02 14:35 #62 av: Bettan

#59 Nu börjar jag förstå vad du är ute efter. Du menar alltså att en funktionshindrad placeras på vilken plats som helst i ett företag även om denna inte klarar arbetsuppgifterna. Då förstår jag att du pratar om olönsamhet. Men jag ser detta då på ett annat sätt. Det är inte den funktionshindrade som är olönsam utan det är den tjänsteman, som har gjort att den funktionshindrade fått en plats denna inte klarar av, som är olönsam helt enkelt. Sedan är det ju den företagare som säger ja till detta för att få pengar från staten. En bedragare med andra ord och denne är ju då olönsam. Helt enkelt så bör politikerna kolla hur saker och ting skötts lite bättre, men å andra sidan så är min åsikt om politiker att de är olönsammaGråter.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 15:58 #63 av: [Moa-]

Jag har inte samma inställning som er. Alla människor är lika mycket värda, däremot kan de på olika sätt och olika nivåer bidra till samhällets lönsamhet.

Bettan80; om du läser en gång till så ser du rätt person på rätt plats, detta innebär självfallet att en person placeras med uppgifter som denne kan hantera och klara av. Sedan kan du anse vad du vill om politiker och tjänstemän.

Anmäl
2012-07-02 16:28 #64 av: Bettan

Då är det alltså enligt dig de funktionshindrade det är fel på. Gud vilka fördomar och avsaknad av empati vissa människor har. Den saken är helt klar.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 17:01 #65 av: [Moa-]

Bettan80; kan du snälla läsa vad som står och inget annat?

Anmäl
2012-07-02 17:13 #66 av: Bettan

#65 Läs 64 det räcker. Du har bara skygglappar på för alternativ. Du vill bara åt de fuktionshindrade som vill ut i arbetslivet och deras olönsamhet. Jag har tidigare skrivit alternativ hur man ska fort bort förlusten för samhället genom andra åtgärder, men de behagar du inte ens nämna. Det som ska gälla enligt dig är det du skriver och inget annat och det kallar jag inte diskussion. Det jag av detta har kommit fram till att du bara är ute efter olönsamhet på funktionshindrade. Och jag kan bara konstatera att det finns människor som har gått om fördomar men helt saknar empati. Är det så svårt att förstå.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 17:20 #67 av: [Moa-]

Jag lägger ned. Jag har aldrig sagt att alla funktionshindrade är olönsamma, långt ifrån, ett fåtal är dock det ekonomiskt sett för samhället. Frågan är om det finns andra bättre varianter än att sätta människor i arbete som jag själv skulle uppfatta som extremt meningslöst (i stil med FAS 3 jobben) då staten betalar någon för att ge mig några arbetsuppgifter. Detta är som sagt en fråga, inte en åsikt. Har varit så ända från början.

Frågan gällde subventioner och extra insatser för en grupp som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, tänkvärt är enligt mig att det finns många sådana grupper, hur skall det prioriteras dem emellan?

Anmäl
2012-07-02 17:25 #68 av: Bettan

Alla dessa grupper som har det svårt ska ha samma möjligheter trots olönsamheten. Däremot blev det inget svar från dig där jag skrev om alternativen statskassan skulle få in pengar som skulle täcka denna, som du tycker olönsamhet. Jag tolkar den tystnaden från dig att det helt enkelt var ointressant utan man bara skulle ta från de som redan har det svårt och behöver hjälpen att få ett arbete. Men icke sa Nicke då är det bättre att lägga av debatten. Det tolkar jag också som att det är bara dina åsikter som gäller och inga andras.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 17:30 #69 av: [Moa-]

Bettan80; jag har inte hittat ett enda alternativ från dig. Då får gärna saxa ut det så skall jag absolut kommentera det.

Angående Kina så är det absolut ingen drömstat, dock är det en diktatur där oönskade ej kastas på hög som det så fint lät i tidigare inlägg, något som jag fortfarande i första hand förknippar med nazismen.

Anmäl
2012-07-02 17:36 #70 av: Leffe

Se 55 Men jag trodde du diskuterat klart se 67. Det är svårt att komma till skott, eller hur

Anmäl
2012-07-02 17:52 #71 av: [Moa-]

LeffeD; om någon ber mig kommentera något kan jag tänka mig att göra det, men jag tänker inte längre bemöta en massa ogrundade beskyllningar om bristande empati.

I inlägg nummer 55 finns inga lösningar, ett konstaterande om att en person kan fungerar till 100 % även med vissa funktionshinder (vilket jag aldrig sagt ej är möjligt), och ett märkligt uttalande om att vi borde motarbeta skattebrottslingar och de som sysslar med bidragsbedrägeri (absolut håller jag med, men ser inte kopplingen till arbeten för funktionshindrande).

Anmäl
2012-07-02 17:55 #72 av: Leffe

Det handlade nog inte om att arbetena ska vara lönsamma eller ej utan var man kunde få pengarna för att täcka förlusten. Men som Bettan80 säger. Det är bara ditt som gäller andras åsikter är bara skit och dumma enligt dig ju.

Anmäl
2012-07-02 17:56 #73 av: Bettan

EvaG upptäckte precis att vi är medarbetare på samma sajt. Vad kul.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 19:04 #74 av: [Moa-]

LeffeD; det enda jag sagt var dumt är att jämföra mina frågor med förintelsen och nazismen.

Jag förstår fortfarande inte kopplingen till diskussionen, vi sätter dit fler skattesmitare (vilket ofta kostar mer än vad som kommer in) och behöver då ej prioritera mellan olika grupper i samhället?

Anmäl
2012-07-02 19:26 #75 av: Leffe

#73 Har du inte sett det förrän idag?

Anmäl
2012-07-02 19:28 #76 av: Leffe

#84 Den enda som nämnt nazimn och förintelse är ju du.

Och jag har märkt att du inte läser allt i inlägg. Tänk att debattera utan att läsa det andra skriver

Anmäl
2012-07-02 19:28 #77 av: medde

#75 Men hon har just kommit hem från en skön semester, och är tydligen brun som en pepparkaka, Muttrar en avis medde..

Vilken trådkaning=)

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2012-07-02 19:29 #78 av: Leffe

#77 Ja visst ja. Glömde det

Anmäl
2012-07-02 19:30 #79 av: Bettan

#75 Kom  hem först i gär kväll och såg i dag att det var så.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-02 19:31 #80 av: [Moa-]

LeffeD; jag läste ditt svar om det, anser fortfarande inte att din version vare sig stämmer eller förbättrar det hela. Jag anser fortfarande att det var ett dumt och förlöjligande inlägg som bygger på saker som jag aldrig skrivit eller ens antytt.

Vad annars har jag inte läst? (Era kommentarer om Kina missade jag, funktionen "olästa inlägg" fungerade ej, såg det i efterhand.)

Anmäl
2012-07-02 19:31 #81 av: Leffe

#77 och 79 Sorry

Anmäl
2012-07-02 21:27 #82 av: [Beavis]

Jag passar inte som programerare, jag har inte dt matematiska tänkandet. Har lite av en telefonfobi så telefonistjobb funkar inte heller.

Jag gillar praktiskt arbete, det fungerar bättre för mig rent mentalt. jag sitter inte i rullstol så jag är inte automatiskt hänvisad till sådana jobb. Men pga av att jag är förlamad i fötterna och delar av benen går jag inte så bra som ni "Friska". Jag har jobbat på lager tidigare ett par ggr.

Det jag vänder mig emot är att bli bortdömd ifrån sysslor av andra människor som inte känner mig trots att jag säger att jag klarar av dem. Kanske inte lika fort eller på samma sätt men dock klarar av det.

Företagen kan få lönebidrag  baserad på den eventuella minskade arbetsförmågan.

Men sådana jobb får jag inte. Inte heller får jag dessa kontorsjobb som jag hänvisas till pga att det är det enda jag anses klara. pga förmodad  sämre arbetsförmåga osv det spelar ingen roll vad jag säger om saken egentligen.

Jag tror inte på en förändring under min livstid (eller fömodade arbetslivstid)

Jag är hänvisad till att leva på era skattepengar och så småningom troligen de pengar jag kommer tvingas ta ifrån er  på någon bakgata.

Jag har inget hopp om mänskligheten längre, Svenskarna stödde dessutom nazityskland fram till krigslyckan vände arvet efter detta lever kvar.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2012-07-02 21:49 #83 av: [Moa-]

Beavis; hoppas att du hittar ett arbete du passar för och trivs med snart! Trist när chansen inte ges när viljan och förmågan finns. Tyvärr gäller detta som sagt många grupper i samhället, sammanfattat ofta dem som varit långtidsarbetslösa, det skall till en modig arbetsgivare för att våga chansa när andra har sagt nej tidigare. (Chansa avser jag med att nyanställa, oavsett vem så är det svårt att vara 100 % säker på personens kompabilitet.)

Anmäl
2012-07-03 00:52 #84 av: Bettan

#81 Det är ok.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2012-07-03 01:54 #85 av: [Beavis]

#83 Tyvärr tror jag att det är kört för min del, Jag har varit arbetslös för länge och som sagt jag har ett rörelsehinder utöver att jag börjar bli medelålders.

Jag tror inte det finns någon arbetsgivare som "vågar" anställa mig. Jag är en för stor "risk". Jag kan göra de andra anställda illa till mods utöver det.

Tyvärr finns det ingen plats vad det verkar för oss som inte accepterat vår plats i samhället eller passar in där, i vårt jantesamhälle där vi samtidigt har en extremt kapitalistdarvinist ideologi. är jag dömd att gå under.

Och det är precis som det ska vara. Men jag vill inte gömmas undan på någon institution och i bästa fall städa i tunnelbanan under tiden.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2012-07-03 09:14 #86 av: [Moa-]

Beavis; det är tråkigt när det blir så. Göra andra anställda illa till mods tror jag dock ej på, snarare då misstanke om ökade risk för sjukskrivning...

Hoppas att du i alla fall hittar en sysselsättning som du kan känna är meningsfull, arbete eller ej!

Anmäl
2012-07-03 09:54 #87 av: EvaG

#86 Då är det riktigt att det handlar om attityder och fördomar från arbetsgivare. Försvinner detta så kanske olönsamheten också minskar. Då kan vi inte längre bara säga att det inte är lönsamt för statskassan

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-03 10:08 #88 av: [Moa-]

EvaG; Absolut, i många fall. Olönsamheten som diskuterats ovan gäller de mest extrema fall där det krävs massiva stödinsatser, ej de fall där det handlar om att arbetsgivaren skall våga ta en "risk".

Anmäl
2012-07-03 10:31 #89 av: EvaG

Jag tror du reosonerar lite fel när de gäller de funktionshindrade och deras extra insatser och det är det jag tror de andra debattörerna reagerat mot. Jag vet att minst en av dem har stor erfarnehet om funktionshindrade. Felet är att du säger att det är olönsamt för att den funktionshindrade i extrema fall behöver massiva stödinsatser. Det är ju bland annat i form av assistenter. Saken är den att den som har så svåra funktionshinder har ändå oftast assistenter dygnet runt så det blir ingen merkostnad. Så ska dessa bli lönsamma så är det som det skrivs bara putta dem åt sidan och lämna till sitt öde.

Så den biten och olönsamhet vid arbeta kan vi ta bort. De är alltså inte mer olönsamma än andra när det gäller arbetet.

När det gäller subventioner för att många ska få arbete som funktionshindrade, invandrare med flera där tycker jag att subventioner bara är konstgjord andning för de löser inget på sikt. Det stora problemet som jag ser det och som ska prioriteras är den arbetslösa ungdomen," Friska", invandrare och funktionshindrade ungdomar. Får man dessa i arbete och de betalar skatt. Skaffar eget boende och så vidare. Ja då tror jag på sikt att arbetslösheten kan minska för andra också.

Så ska man prioritera så är det ungdomen som ska vara i första steg. Sedan spelare det ingen roll om ungdomen är funktionshindrad eller invandrare.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-03 10:47 #90 av: [Moa-]

EvaG; vissa personer behöver stöd under arbetstid på ett betydligt mer omfattande sätt än personen kräver under fritiden. Detta handlar givetvis om enskilda individer men för vissa är det på detta sätt. (Gällande dessa diskussioner om lönsamhet vid krav på omfattande insatser handlar om undantag, ej samtliga som har någon form av ”funktionshinder”.)

Lönsamhet vid arbete är mig grunden, just gällande arbete. Jag hade ej arbetat om det ej vore lönsamt för mig. Sedan lönsamhet kontra liv eller fritid är en helt annan fråga. Dock vidhåller jag att arbete är nära kopplat till lönsamhet.

Prioritering av ungdom är en väg att gå, dock dömer detta ut de äldre som förlorar arbetet på "ålderns höst", samt de medelålders som haft längre sjukskrivningar eller längre arbetslöshet bakom sig. Dock skall man börja någonstans och jag har inget bra svar på vart...

Anmäl
2012-07-03 11:07 #91 av: EvaG

Ingen har egentligen inget bra svar på frågan hur man ska lösa arbetslösheten. Alla som vill och kan arbeta ska få ett arbete. När det gälleräldre som blir arbetslösa så ändras arbetsmarknaden om fler unga kommer ut i arbetslivet för jag tror att då ökar också arbetstillfällena.

Däremot är det så att de fåtal som måste ha hjälp för att utföra sitt arbete är så få så de rförsvinner i mängden. De flesta behöver som jag skrev ovan hjälp även när de gör annat även i hemmet så där blir det ingen högre kostnad. Det vet jag av egen erfarenhet. Därför kan du i princip sluta att prata om olönsamhet när det gäller funktionshindrade som behöver hjälpinsatser för att utföra ett arbete.

Jag tillhör de personer (vilket tydligen inte du gör) som hellre arbetar än att gå hemma även om det inte skulle löna sig för mig att arbeta. Du kom ju in på den biten i ditt sista inlägg. I början av tråden handlade det ju om lönsamhet för statskassan. Nu plötsligt handlar det om lönsamhet för dig om du ska arbeta eller ej. Vqarför skulle jag då arbeta om det inte var lönsamt för mig. Ja jag känner att jag inte är överflödig, jag känner att jag gör något och sedan har vi den sociala biten. Det kan också vara ett arbete jag trivs med. Pengar är inte allt. Dessutom tror jag att om man vill arbeta och fortsätter gå hemma tappar<man till slut sugen och blir apatisk och struntar i det mesta.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-03 11:28 #92 av: [Moa-]

EvaG; jag arbetar och kommer troligen alltid att arbeta, jag är inte kräsen utan arbetar för att det är en skyldighet att försörja sig själv om man har den möjligheten... Däremot skulle jag aldrig gå till ett arbete för sakens skull om vare sig jag eller samhället tjänade något på det, då hade jag hellre arbetat ideellt och bidragit till någon som behövde det alternativt ägnat mig åt fritidssysselsättningar igen.

Självfallet finns det fall då personer kräver mer stöd och hjälp för att kunna arbeta än att gå hemma, detta går omöjligen att förneka. Dock är det ej huvudintresset i diskussionen, utan det jag ifrågasatte i grunden och undrade över var prioriteringen om ev. subventioner gentemot andra utsatta grupper i samhället.

Anmäl
2012-07-03 11:46 #93 av: EvaG

Det var du som jag sagt kom in på att det skulle vara lönsamt för en själv att arbeta. När det gäller prioriteringar har jag under förmiddagen skrivit att jag tycker och tror att det är ungdomen som ska prioriteras. Subventionerna är annars bara konstgjord andning. Får ungdomen jobb så skaffarn de eget boende, familj, skatteinkomsterna ökar, konsumtionen ökar då det behövs möbler och kläder. Det är ju desstom ungdomenm vi äldre ska "leva" av när vi blir pensionärer. Allt detta innebär att staten får mer pengar att satsa på olika insatser i samhället i övrigt. Staten ska ju inte gå med vinst. Företagen producerar mer  och måste anställa och ungdomen är då redan ute i arbetslivet så då går jobben till de äldre. Sägas kan också att när jag skriver ungdom och äldre så ingår också invandrare och funktionshindrade.

I dagsläget är det fortfarande så att de fall du tar upp om de som behöver mer insatser på arbetsplatsen än i vardagslivet är så få att de är helt försumbara i ordet lönsamhet för statskassan.

Har jag förklarat tillräckligt bra nu vad jag tycker om subventioner och vilken prioritering jag tycker det ska vara och varför

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2012-07-03 12:38 #94 av: [Moa-]

EvaG; menade inte på något sätt att dina åsikter om att unga bör prioriteras inte kom fram...

Jag är fortfarande osäker på mina åsikter om prioriteringar och eventuella insatser, jag tror som tidigare framkommit ej på subventioner, utan snarare på mer information och förståelse i sådana fall.

Anmäl
2012-07-03 20:30 #95 av: [Beavis]

Subventioner har ju använts också som mutor till arbetsgivarna för att de ska "våga" anställa eller ta in folk med olika funktionshinder.

Så att normisarna kan se att "Vi" fungerar bra eller lika bra som er ibland. Människor är människor och vi tänker och känner och gör så gott vi kan allihop.

Moa- Vad tycker du at ni ska göra med oss skröppel som kostar samhället pengar och höjer din skatt. är i vägen på ica och som sitter och dregglar ibland på ditt lokala kaffë?

Eller de som vill arbeta fast det kostar en massa att köpa in hjälpmedel för att de ska klara arbetet lika bra som du?

Information kommer ju inte att göra dem "friskare" möjligen göra någon i omgivningen tolerantare men inte mycket mer.... Förslag?

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2012-07-03 20:38 #96 av: [Moa-]

Beavis; jag har aldrig någonsin talat emot höjd skatt, jag är för en höjning av skatten och är urtrött på alla idiotiska jobbskatteavdrag som ökar klyftorna i samhället mer än något annat.

Har aldrig heller gnällt på långsamma människor på Ica, (möjligen pensionärsmaffians som envisas med att handla under standardlunchtimman Tungan ute).

Jag har inte sagt något emot att investera i att människor kan arbeta, enda frågan jag haft är om det är optimalt för samhället att sätta människor i arbete när detta blir en ren förlustaffär. (Med andra ord de mest extrema fallen som snarare är att se som undantag.)

Information kan öka toleransen, var det inte det som var problemet? Att människor inte tror och inte vågar. Jag skulle även kunna tänka mig en ren "pröva-på-anställningsform", utan direkt anställningstrygghet för företagare skall våga ge människor en chans.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.