Personlig service

Panik i regeringen om LSS

2011-05-16 13:31 #0 av: [SvenA]

2011-05-16] LEDARE | Regeringens iver att hålla nere assistanskostnaderna kan spilla över på LSS reformens intentioner, skriver Maria Johansson.

http://www.svenskhandikapptidskrift.se/index.php?page=archives&year=2011&news_id=1076

Anmäl
2011-05-16 22:09 #1 av: [Beavis]

Så är det, Vi provade men det blev dyrt så nu skiter vi i det igen

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-17 08:50 #2 av: [SvenA]

Frågan är vad är våra liv värda igentligen

Anmäl
2011-05-17 22:42 #3 av: [Beavis]

Absolut ingenting. Vi hade tur på 80-talet då vi hade en blind minister som belyste handikappfrågan.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-18 09:16 #4 av: [SvenA]

Det stämmer men varför är det inga som engagerar sig i dessa viktiga frågorna

Jag har ställt frågan mångga gånger men har ännu inte fått ett bra svar på varför det inte är intressant med handikappolitiken och jag kommer heller aldrig att kunna få ett bra svar eftersom det inte är några som svarar på denna fråga

Anmäl
2011-05-18 11:58 #5 av: [Beavis]

På grund av att det är sån liten grupp i samhället som är handikappade och att många av tradition väljer att inte synas offentligt.

Syns man inte finns man inte och blir därmed ointressanta för politiker.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-18 12:08 #6 av: Leffe

Då får man se till att man syns och det är handikappsorganisationerna till för

Anmäl
2011-05-18 12:11 #7 av: [Beavis]

Ja men vi måste ju faktiskt göra något själva också inte bara förlita oss på intresseorganisationer det är det jag menar med att vi blivit institutionaliserade och passiviserade.... vi förväntar oss hela tiden att någon annan ska göra något.

Jag vet att det kan kännas jobbigt, men iland måste man gå utanför bekvämlighetszonen.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-18 12:41 #8 av: Leffe

Men nyss var ju ensam svag.

Då är det väl bättre att göra en organisation stark där många finns. Problemet är att man inte engagerar sig i föreningar längre

Anmäl
2011-05-18 13:16 #9 av: [SvenA]

Det är just det att folk inte längre enggagerar sig i den föeningsrörelse som redan finns men den är svag på grund av att folket inte engagerar sig i den dom sitter hellre hemma och tycker synd om sig själva
Man skulle även kunna må mycket bättre om man var med och slogs för våra rättigheter

Anmäl
2011-05-18 13:20 #10 av: Leffe

Då slåss man så man hamnar i styrelsen och förändrar. Sedan går föreningen ut och slåss och får då med siga alla soffliggare

Anmäl
2011-05-19 01:16 #11 av: [Beavis]

Jag anser att man ska leva som en rebell och protestera och visa upp sig i sin vardag och inte acceptera oförätter och diskriminering och inte knyta näven i fikan och gå hem och skriva till sin intresseoganisation och hoppas och vänta på en manifestation. Men självklart skam naom man kan delta i dem när de väl sker.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-19 01:24 #12 av: Leffe

Man går till organisationen och slår näven i bordet. Ensam ute kommer man ingenstans

Anmäl
2011-05-19 01:28 #13 av: [Beavis]

Man behöver båda, Organisationer samt att man agerar själv. Sveriges Handikapporganisationer är för svaga men som EvaG påpekar i en råd på en annan sajt så görs ju nu mycket för att underlätta för oss att kunna ta oss fram ute i samhället och det är välkommet.

Sen är en annan att bli insläppt i gemenskapen i samhället.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-19 01:33 #14 av: Leffe

#13 Det sista tror jag är svårast - att ändra folks attityd. Till exempel när jag var på Skansen så hade jag min elrulle och det var en brant och lång uppförsbacke. Rullen gick som på räls. Då hörde jag, när jag åkte förbi några gående som stod och tittade på utsikten, tänk om man hade en sån där vad bra det skulle vara. Hade inte backen varit så brant hade jag vänt (men nu var det risk att jag skulle vält om jag vände) och kört fram till dem och rest mig upp och sagt varsågod.

Så det gäller att ändra på attityder, osäkerhet och rädsla bland folk

Anmäl
2011-05-19 01:40 #15 av: [Beavis]

Så sant så, Men jobbigast för mig är att man tros vara intelligenshandikappad också eller att arbetsgivre och andra tror att man inte klarar en massa saker bara för att man inte går lika bra som dem osv.

Det finns inte i deras skallar att man gör saker annorlunda osv

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-19 01:43 #16 av: Leffe

#15 Attidyder hos arbetsgivare måste också ändras precis som hos alla andra. Som jag skrev ovan det handlar om att ändra på osäkerhet och rädsla. Arbetsgivare är nog rädda och osäkra att man inte klarar arbetet då man inte kan gå - man är ju sjuk

Anmäl
2011-05-19 01:52 #17 av: [Beavis]

Jag kan gå ganska bra men haltar eller hur man ska beskriva det? det är det med att ändra folks attityder och rädslor jag tycker man kan påverka genom att synas och verka i normisarnas vardag så de kan se att vi inte är så farliga och kanske t o m kan bidra lite

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-19 02:02 #18 av: Leffe

#17 Där håller jag helt med dig. Se min artikel om barnvagnsmaffian. Det är ett bra exempel att ju mer vi står i vägen desto större chans är det att de fattar att de inte kan gå i bredd med mera. Alltså måste vi ju vara ute bland folk, men vi ska vara snälla och trevliga

Anmäl
2011-05-19 02:07 #19 av: [Beavis]

Jo precis det ligger inte i min natur att var otrvelig jag är en ganska snäll själ även om jag ser det mesta i mörkgrått

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-19 02:12 #20 av: Leffe

Jag tror vi alla är snälla från grund, men många åker på smällar och det går inte att hela tiden bara vända andra kinden till - vi har ju bara två

Anmäl
2011-05-19 03:17 #21 av: EvaG

Folks attityd är ett stort problem, men det är nog inte det trådskaparen är ute efter. Tyvärr kommer jag inte in på länken, men jag fattar som det handlar om att spara på assistentkostnaderna.

Visst nu i dessa tider så ska det sparas på allt och alla får dra ett strå till stacken. Alla får vi planera på ett bättre sätt både vi som individer och politiker. Man får alltså även planera hur assister ska användas. Jag vet nu inte om det handlar om personlig assistent där man behöver hjälp hela tiden eller om det handlar om assistans när man ska ut för att handla eller gå på föreningsmöte. I första fallet är det omöjligt att planera där behövs ju assistenten hela tiden. Där går ju inte att spara in. Däremot i andra fallet skulle man kunna planera genom att göra så mycket som möjligt vid ett och samma tillfälle. Där tror jag det kan sparas pengar.

Nu vet jag som sagt inte om det är detta länken handlar om. Det är vad jag tror den handlar om.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2011-05-19 10:12 #22 av: [SvenA]

Det handlar om den personliga assistansen och dess följder för den ensklde när man skär ner på antalet timmar för dom grundläggande behoven som är toalettbesök ,dusch,påklädning samt matsituationen
drar man ner dessa saker till under 20 timmar i veckan så är det kommunerna som ska stå för kostnaderna och kommunerna beviljar bara för det minimala tiden som ska åtgå för dessa saker
Det får den följden att det kan komma upp till 50 olika personer i månaden som ska hjälpa dig med det mest intima sakerna och hur roligt är det för den enskilde personen som blir drabbad

Beträffande ren ledsagmning så är det ytterst sällan man får det antalet timmar man har behov av
Man får exempelvis inte i domflesta kommunerna ledsagnin föör att kumma inhamdla simnegen mat som man ändå måste ha för sin överlevnad

Så att påstå att det går att spara in på ledsagningenfungerar inte det heller det finns iget att spara in på när man inte ens får det antalet timmar som mna har behov av

Sverige har skrivit under FN konventionen om mänskliga rättiheter för personer med funktionshinder och lovat att följa den men det gör man inte på långa vägar
Så här står det i artikel 17-19-20

Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Vår rätt tilll ett eget liv ifrågasätt hela tiden av vår myndigheter trots alla fina lagar och konventioner

Anmäl
2011-05-22 13:01 #23 av: EvaG

Det jag menar med att planera när det gäller ledsagning är inte att timmar ska skäras ned utan att man skulle kunna planera så att om till exempel du brukar göra en sak på måndag och en sak på onsdag skulle kunna göra det samma dag. Om du gör sakerna på två dagar så låser du en ledsagare två dagar och om en annan person då har ledsagare måndag och tisdag innebär det att det behövs två ledsagare på måndagen. Planeringen jag menar är att den som behöver ledsagare skulle kunna planera tillsammans med de ansvariga så att det blir någon typ av schema. Då skulle det kunnas sparas en hel del tror jag. Det kanske till och med skulle kunna finnas resurser till spontan aktivitet också och det sparas ändå.

Det är så jag menar med planering

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2011-05-22 15:24 #24 av: [SvenA]

Jag förstår hur du tänker men det fungerar inte i praktiken

Det är som så att har man behov av ledsagarservice så ansöker man hos kommunen om detta och då kommer det en biståndsbedömmare hem till den som ansöker om ledsagarservice och gör en utredning av behovet och man får begär ett visst antal timmar i månaden som kommunen sedan ska avgöra om det är skäligt med det antal timmar man påstår sig behöva oftast så beviljar sedan kommunerna ett mindre antal timmar man anser sig ha behov av
Så det är jhelt upp till kommunernas godtycke hur mycket ledsagning man får i praktiken

Man får inte heller ledsagning till vad som helst det är kommunen som bestämmer till vad man ska få ledsagning till så man är helt i händerna på kommunernas godtycke
Man har ingemn som helst självbestämmanderätt i dessa lägen

Anmäl
2011-05-22 23:59 #25 av: EvaG

#24 Systemet fungerar ju helt klart inte i dag. Det kostar pengar. Jag tror att det går att ändra system och organisation samt att både myndighet och de som behöver ledsagare ska kunna planera och schemalägga servicen. Jag tror att det då skulle sparas pengar utan att dra ned på timmarna. När ett system inte fungerar är det dags att prova ett nytt system. Jag är bergis på att det går bara viljan finns hos alla parter.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2011-05-23 09:42 #26 av: [SvenA]

Vist det kanske går att hitta en lösning på ledsagarverksamheten enbart men jag tror att det är mycket svårt att hitta en lösning som skulle fungera bra för oss som har detta behov av hjälp för vi har precis som alla ndra i samhället olika behov och olika förutsättnigar och det är även som så att man inte vill skylta alla gånger med vad man ska göra det finns tillfällen av mycket privat natur som man kan ha behov av ledsagning

Det finns även utredningar på attt det är samhällsekonomiskt försvarbart och till och med lönsamt med en bra social omsorg problemet är bara att våra makthavare inte inser det lönsamma i det

Anmäl
2011-05-26 00:59 #27 av: Bettan

Ingen bryr sig för ingen förstår hur stort behovet är och hur svårt en rörelsehindrad kan ha det utan assistent. Hur öppnar folk och politiker ögonen för verklighetens baksida?

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.