Övrigt om rörelsehinder

Anhöriga behöver mer hjälp

2011-05-06 08:35 #0 av: [SvenA]

2011-05-05 11:20 Riksförbundet Attention genomförde under april en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om stödet till anhöriga. Gensvaret var enormt. På drygt tre veckor svarade 547 personer på enkäten och bilden är helt klar

– Anhöriga behöver mycket mer hjälp än de får.

Kommunerna är sedan snart två år enligt socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för dem som stödjer en anhörig som har funktionshinder. Den nya bestämmelsen tillkom därför att det behövdes en ny syn på anhörigas roll inom vård och omsorg.

Men för att en sådan förändring ska komma till stånd, måste de anhöriga känna till vad den nya bestämmelsen innebär. Attentions undersökning visar att det gör de inte, vilket måste ses som ett underkännande av kommunernas insatser på detta område. Uppgifter ur undersökningen:

  • 92 % av de som svarat anser att de behöver stöd för egen del
  • Majoriteten, 57 %, vet inte att de har rätt till stöd.
  • Bara 30 % har erbjudits någon stödinsats
  • De vanligaste insatserna som ges är informationsträffar, stödsamtal, anhörigträffar, rådgivning och avlösarservice. De som får stöd är inte särskilt nöjda med kvalitén på detta.
  • Bara 39 % är mycket eller ganska nöjda, medan drygt 27 % är mindre nöjda och hela 34 % missnöjda.

För oss kommer det inte som en överraskning. Frustrerade, besvikna och upprörda anhöriga är vardagsmat inom Attention. Vi har också länge larmat om detta, inte minst till Socialstyrelsen som har ett övergripande ansvar för att driva på kommunerna. Många tar också upp hur svårt de har att få gehör för sina barns behov i skolan. Där saknas ofta både kunskap om och förståelse för våra funktionsnedsättningar. För att råda bot på det driver Attention sedan flera år kravet om ett kunskapslyft inom skolan. Vi kräver även att skollagen skärps så att kommunerna blir skyldiga att ge funktionshindrade elever en kvalitetssäkrad skolgång med möjlighet att nå undervisningsmålen. Attentions kommentar – Situationen för anhöriga med NPF är nu kartlagd och vi har sammanfattat de viktigaste kraven som medlemmarna ställer, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar till undersökningen. Informationen måste förbättras. Vi accepterar inte att anhöriga, som redan befinner sig i en utsatt situation, ska behöva söka runt i något som för den oinvigde kan liknas vid en djungel. Inte heller att man möts av ifrågasättanden, ointresse och brist på förståelse. Socialstyrelsen efterlyste i slutet av förra året ett utvecklingsarbete i socialtjänsten i bemötandet av anhöriga. Attentions undersökning är en viktig informations- och kunskapskälla både för myndigheten och för kommunerna. Nu utgår vi från att förbättringar kommer att ske. Vi medverkar gärna med information, utbildning och dialog.

För mer information kontakta: Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande Tel: 08-709 22 60, 070-717 40 25

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi är 12 000 medlemmar och arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt.

Anmäl
2011-05-06 09:30 #1 av: [Beavis]

Jag tycker hela samhället behöver ett kunskapslyft men det måste väll börja i skolan? Men då är det försent för mig men det är det väll ändå? jag börjar bli för gammal.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-06 09:35 #2 av: [SvenA]

Visst behövs det ett lyft i samhället för funktionshinderfrågorna och man blir alldrig för gammal
Kan man bara tala så kan man hjäpatill med att sprida information inom dessa områden
Du får väl starta ett Fas 3 projet i detta viktiga arbete så får man ut detta budskap ordentligt

Anmäl
2011-05-06 09:37 #3 av: [Beavis]

Visst är jag i FAS 3 Men FAS3 är ett skämt jag sitter hemma och söker jobb och åker till AF 1 gång i månaden och får min närvaro till försäkringskassan påskriven.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-06 09:45 #4 av: [SvenA]

Men då är detta ett utmärkt tillfälle att gå ut och göra handikappinformation på skolorna i din kommun det skulle verkligen vara en mycket bra uppgift tycker jag
Men det fodrar samtidigt att man törs tala offentligt inför större grupper

Anmäl
2011-05-07 01:07 #5 av: [Beavis]

Jag har aldrig varit bra på att prata om mig själv, det är väll en av mina svagheter? Man ska ju kunna sitta framför rekryterare och berätta om sin egen förträfflighet. det har aldrig varit min grej.

Jag vet inte ens vart jag skulle börja för att börja hålla föredrag eller informationsmöten?

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-05-07 09:08 #6 av: [SvenA]

Det är framför allt skolorna man bör vända sig till

Men det gäller att kunna fånga intresset och man behöver inte alltid framhäva sig själv men det som brukar gå hem är om man berättar om dom misstag man har gjort som kan kännas pinsamma det brukar sedan kunna ge sig själv vad som ska komma fram

Anmäl
2011-05-07 14:20 #7 av: [Beavis]

sant man måste ju skriva ett bra föredrag också.... hmm ja hålla föredrag var ju inget favoritämne i skolan direkt.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.