Arbetsmarknaden

Arbetspendling med assistans

2011-04-20 15:43 #0 av: [SvenA]

Skriftlig fråga 2010/11:454 den 15 april Fråga 2010/11:454 Arbetspendling och personlig assistans av Eva Olofsson (V) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=frs&rm=2010/11&dok_id=GY11454&nr=454

"Ett konkret fall, som kommit till min kännedom, gäller en man som bor i Göteborg. Han fick ett erbjudande om arbete i Stockholm. Precis som många andra ville han behålla sin anknytning till sin bostadsort och veckopendla. Detta visade sig vara mycket svårt eftersom assistansersättningen inte täcker assistans i samband med de resor han skulle behöva göra och assistentens uppehälle på arbetsorten. Valmöjligheterna han då ställdes inför var att tacka nej till jobbet, flytta eller betala assistanskostnaderna ur egen ficka. Detta är en situation som en person utan omfattande funktionsnedsättning inte skulle sättas i. Han tvingades slutligen tacka nej till jobbet.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att utöka möjligheterna för assistansberättigade att arbeta på annan ort än bostadsorten?"

Svar på skriftlig fråga 2010/11:454 den 20 april Svar på fråga 2010/11:454

Arbetspendling och personlig assistans Statsrådet Maria Larsson Eva Olofsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att utöka assistansberättigades möjligheter att arbeta på annan ort än bostadsorten.?

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2010/11&dok_id=GY12454&nr=454

 

Edit: Jag la in ett citat ifrån frågan/Beavis

Anmäl
2011-04-21 00:17 #1 av: [Beavis]

Läs  Svaret ifrån Maria Larsson

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2010/11&dok_id=GY12454&nr=454

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-04-21 14:05 #2 av: [SvenA]

Svaret finns redan i inlägg 0 den andra länken

Anmäl
2011-04-21 14:33 #3 av: [Beavis]

aha jag missade det

Några citat ur svaret då:

"Jag delar Eva Olofssons uppfattning om att människors kompetens och vilja att arbeta ska tillvaratas. Jag tycker också att förutsättningarna för att kunna få och behålla ett jobb bör förbättras. Detta har jag också i flera sammanhang markerat. Bland annat genom det viljeinriktningsdokument jag och dåvarande arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin tog fram i juni 2010."

"Arbetsförmedlingen har också fått ett informationsuppdrag som ska underlätta för såväl arbetsgivare som arbetstagare att hitta och nyttja de omfattande stödåtgärder som finns på plats inom arbetsmarknadsområdet"

"I sin fråga uppmärksammar Eva Olofsson mig på hur de individuella stöden, i detta fall assistansersättning, inte alltid går i takt med våra politiska ambitioner. Avsikten med insatsen personlig assistans är att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vad detta innebär måste avgöras i varje enskilt fall och vid överklagande prövas av domstol.

Statens ersättning för personlig assistans betalas ut enligt ett årligt fastställt timbelopp. I undantagsfall finns också möjlighet att ansöka om ett förhöjt timbelopp upp till 12 procent."

"Regeringen planerar för närvarande inte att förändra ersättningssystemet för den statliga assistansersättningen. Däremot finns det alltid anledning att diskutera hur olika stödsystem riktade till personer med funktionsnedsättning kan samverka bättre."

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.