2007-08-06 04:01 #0 av: totte

Skulle du som har Färdtjänst vilja kunna åka överallt i sverige och då slippa ansöka om riksfärdtjänst?