2007-12-17 00:58 #0 av: Malte

 - N?, segla i Stockholms sk?rg?rd, de g?r bara inte, s?ger Kal.
  - Stockholms sk?rg?rd e underbar, jag seglar d?r varje sommar, kontrar Stockholmaren.
  - Om?jligt, vidh?ller Kal, s? snart man f?tt upp farten s? fastnar man man me masttoppen i n?t j?kla ?ppeltr?d!