Tillgänglighet

Anmälningsaktionen

2009-08-11 08:30 #0 av: [SvenA]

Lördagen den 22 augusti 2009 går startskottet för Marschen för tillgänglighets landsomfattande tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Delta du också!

 

Läs mer här

 

http://www.marschen.se/viewpage.php?page=531

Anmäl
2009-08-11 09:27 #1 av: [SvenA]

Det är viktit att vi alla hjälps åt så att det händer något i kommunerna i tillgänlighets arbetet

i din kommun

Så gå med och påverka

Anmäl
2009-08-11 18:35 #2 av: [SvenA]

Syftet med aktionen är flera:

Vi vill uppmärksamma allmänhet, beslutsfattare och media på det enorma problem som diskriminering i form av otillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning, Sveriges största minoritet.

Vi vill hålla trycket uppe i anmälningsstatistiken hos Diskriminerngsombudsmannen

På det nationella planet kommer marschen och andra organisationer att kunna använda det sammantagna antalet anmälningar i sitt påtryckningsarbete.

På lokalplan kommer medvetenheten om problemen och kunskapen om gällande lagstiftning att öka.

Aktionen bidrar på sin spets till ett tillgängligare Sverige.

De två tidigare aktionerna, som genomfördes 2005 respektive 2007, resulterade i runt 2500 diskrimineringsanmälningar sammanlagt. 2500 anmälningar. Det kan låta mycket, men vi som varje dag utestängs och därmed diskrimineras på grund av otillgängligheten vet att 2500 anmälningar bara är toppen av ett gigantiskt isberg. Vi vet också att takten för att tillgängliggöra Sverige är så långsam att vi om inget drastiskt sker inte kommer att få uppleva någorlunda tillgänglighet under vår livstid.

Därför vill vi uppmana just dig/er att delta i aktionen den 22 augusti och kanalisera din/er ilska och frustration! Att delta är inte svårt och innebär inte mer än ett par timmars arbete. Organisationer, företag och enskilda kan delta. Tillsammans gör vår insats oss hörda och visar vårt missnöje med hur det ser ut i Sverige. Att delta i aktionen är att tydligt ta ställning för att otillgängligheten ska kallas för vad det verkligen är: diskriminering.

Deltagare finns redan i Göteborg, Hörby, Höör, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik.

Anmäl dig/er genom att skriva ett mejl med den/de orter du/ni tänkt göra anmälningar i och ditt/ert telefonnummer till aktion3@marschen.se så kontaktar vi dig/er. Du/ni läggs då också till i en e-postlista för aktionen. Du måste bekräfta din e-postadress för att anmälan ska gå igenom.

Aktionen fortsätter till och med Marschen för tillgänglighet 2010 (demonstrationerna; datum ej bestämt), så det finns gott om tid att delta!

Anmäl
2009-08-15 10:02 #3 av: [SvenA]

Nu är det bara en dryg vecka kvar innan startskottet går för den tredje anmälningsaktionen. Alla goda krafter behövs för detta. Det är av högsta vikt att vi håller trycket uppe i tillgänglighetsfrågan i år om vi ska få en diskrimineringslag.

Kan du tänka dig att vara med? Hör av dig då till Hans Filipsson, +46708772767 eller hans@marschen.se.

Varje enskild människa som ställer upp spelar här en stor roll.

Vänligen

Mårten Gudmundhs

Arbetsgruppen Marschen för tillgänglighet

Anmäl
2009-08-21 16:29 #4 av: [SvenA]

Dlöm inte bort detta det startar i morgom

Det finns en artikel i dagens Uppsala nya tidning

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=945817,00.html?from=nyDygn

Anmäl
2009-08-22 21:17 #5 av: [SvenA]

Är det någon mera som har varit ute och inventerat otillgängligheten i dag ochsom kommer att anmäla denna otillgänglighet

Anmäl
2009-08-28 13:46 #6 av: [SvenA]

Det har nu inkommit 2500 anmälningar efter helgens inventering och det är bara ett fåtal kommuner som är inventerade

Det finns ett mycket stort mörkertal när det gäller otillgängligheten oi samhället

Anmäl