Bemötanden

Hjälp till vad?

2009-11-19 13:51 #0 av: [SvenA]

Om man har ett rörelsehinder och kontaktar kommunerna och frågar om man kan få praktisk hjälp med vissa saker kan man inte få ett besked förräm man har flyttat till kommunen och lämnat in en

ansökan om bistånd för den praktiska hjälp man kan behöva

Det är ett mycket märkligt system man har att man måste flytta till kommunen för at få ett svar på en enkel fråga

Ned detta system så kan man inte veta om man kan flytta till den kommunen man ecventuellt har tänk sig

Dett betyder att kommunerna bryter mot FN konventionen om änskliga rättigheter artikel Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl
2009-11-20 03:10 #1 av: EvaG

Det är ett underligt och ett väldigt tungrott system. Man skulle kunna säga typiskt myndighetssystem.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2009-11-20 07:07 #2 av: [SvenA]

Det kallas socialbyråkrati

Anmäl
2010-05-21 00:46 #3 av: [Beavis]

Social davinism

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.