Bemötanden

Volontärverksamhet är det bra för oss?

2010-04-18 22:38 #0 av: [SvenA]

Vad tycker ni om att det på flera håll i landet håller på att byggas upp volomtärverksamheter som kan komma att betyda att vi med stora hjälpbehov kommer att vara hänvisade till folks välvilja för att vi ska få den praktiska hjälpen många av oss behöver för att få ha ett drägligt liv och kunna leva som andra i samhället

 

Jag tycker vi är på väg mot en farlig väg om man som funktionshindrad ska behöva förlita sig påfrivilliga krafter för att kunna leva ett värdigt liv på så lika villkor som andra medborgare i samhället

Anmäl
2010-04-19 03:14 #1 av: Pirjo

Vad är det för fel med volontärverksamhet?Det finns många som vill och har tid och vilja att hjälpa till, och som kan göra stor nytta, ska dom inte få göra det bara för att det finns folk med ett så strort ego att dom inte klarar av att ta emot hjälp om det inte finns någon kostnad inblandad? Om inte samhället behöver betala så är inte hjälpen något värt?

Inom många kulturer så ses det här som en naturlig del av den hjälp som sjuka och handikappade får och det betyder oftast inte att något av dom mer kvalificerade "tjänsterna" utföra av volontärer, utan volontärter sköter om sånt som t ex hemtjänst osv inte "kan" t ex pga tidsabrist inte sköta om, t ex att att bara umgås, att få komma ut och träffa andra människor. Är det så frikuytansvärt att svenskar också ska kunna få göra det? Det finns t ec massor av både gamla och handikappade som sitter ensamma i sina hem utan att ha kontakt med andra jusat för att den "betalda" hjälpen faktiskt inte har tid och betalt för att hjälpa em med det. Är det då så fruktansvärt fel om det finns frivilliga som kan hoppa in och fylla det tomrummet?

 

Anmäl
2010-04-19 15:44 #2 av: [SvenA]

Det är absolut inget fel på volontärvverksamhet men jag ser risken med det att vi med stora funktionshinder och stora hjälpbehov i framtiden ska behövva förlita oss helt på frivilliga krafter för att kunna leva ett drägligt liv.

Vi med stora hjälpbehov måste få vara garanterad att vi verkligen får den hjälp och stöd vi behöver för att ha ettvärdigt liv och veta att vår vardag verkligen fungerar för oss på ett tillfredställande sätt utan att behöva förlita sig helt på frivivilla krafter för att en vardag ska fungera

Att ha en volontrverksamhet för det där lilla extra kryddan i livet är inte fel men det får inte bli så att man bara är hänvisad till frivilliga insatser för sin dagliga hjälp

Vi måste kunna vara garanterade att få den ledsagning och annan praktisk hjälp av personer man verkligen vet vilka de är och att de verkligen lyder under sekretesslagen och verkligen respekterar den

Jag som helt blind och kraftigt rörelsehindrad skulle alldrig överlåta mitt liv till för mig helt främmande personer som ingte lyder under några som helst lagar annat än rent civilrättsliga lagar

Det handlar om minnpersonliga intigritet jag vill inte att andra för mig helt fröämmande personer får reda på en massa saker om mig som bara berör mig själv

Jag måste kunna lita på den personen jag får hjälp abv till 110 procent så att inga persomnliga uppgifter sprids vind för våg

Anmäl
2010-04-21 14:10 #3 av: [Beavis]

Jag håller med SvenA Här självklart är det ett välkommet komplement med volontärer i dessa tider när det dras ner överallt och ensamma pensionärer och handikappade inte får något sociallt umgänge är volontärer ett bra komplement som lite sällskap och viss hjälp. Men faran som Sven påpekar är om all omtanke för dessa grupper läggs på volontärer, då måste man helt förlita sig på dessa personers välvilja och detta kan utnyttjas av skruppelfria personer (såna finns jag lovar)

Dessutom försvinner ännu fler arbeten ifrån marknaden med detta system om det skulle genomföras helt.

Jag vet inte om du irjo själv är funktionshindrad? men tänk dig själv in i situationen att du är helt utlämnad varje dag till fråmmande personer som jobbar på frivillig basis med dig. Om du behöver hjälp med personlig hygien påklädnad mm.... Och du inte har en släkting som är villig att ställa upp VARJE dag?  fu har till slut ingen presonlig integritet kvar. Systemen i övriga europa och världen du talar dig varm om, fungerar säkert i vissa fall men säkerligen sämre i många andra.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-04-22 12:04 #4 av: Pirjo

#3 Det var en intressant fråga! Ja, jag är halvsidesförlamad och sitter i rullstol! Är det tillräckligt funktionshindrad? Att ngt fungerar bra i vissa fall men sämre i andra gäller i Sverige också faktiskt. Ett bra exempel är ju faktiskt hemtjänsten.

Jag kan också tala om att jag redan innan varit skeptisk till det som ni talar er varm om, dvs personal som skrivit på sekretessavtal. Säkert är det många som både förstår vad det innebär och som håller på sekretessen, men tyvärr finns det också en del som inte anser det här med sekretess speciellt viktigt när det handlar om brukare.

Jag har t o m sett här på ifokus (på en av dom andra sajterna) en person som är anställd hos hemtjänsten, vitt och brett skryta om hur hon minsann anmäler brukare med djur enl djurskyddslagen och hur bolaget som hon arbetar hos ger seminarier om hur man anmäler brukare utan att åka fast för det..... och i sitt inlägg beskriver hon sen brukaren och dennes förhållanden  på ett sånt sätt att även om inte vilt främmande människor kan kan komma på vem personen är så kan alldeles säkert folk som t ex bor i samma område känna igen personen ifråga direkt.

Som sagt, det finns personal som håller hårt på sekretessen, men dom som inte håller på den finns också. Och samma gäller nog bland volontärer. Så, som jag ser det, så är det i det stora hela, samma skrot och korn.

Anmäl
2010-04-22 14:16 #5 av: [Beavis]

Det finns bra och dåliga personer överallt, Om du stt denna person bryta emot sekretessen så kanske du ska göra något åt det om du har bevis? Det personen gör är ju brottsligt-

Jag ser ett större problem i din tankegång med volontärer bara:

  • Vad ska dessa volontärer leva av? oavlönade blir det ju inte fett du skriver att släktingar ska hugga i och hjälpa till som de gör i u-länder. Men om man inte har nära släktingar då eller i närheten?

 

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-04-22 15:04 #6 av: [SvenA]

Alla brott mot sekretessen ska enlig mitt sätt att se anmälas så att den som bryter mot den inser allvaret i att bryta den

I ett volontärförhållande finns det inget lagligt skydd mot sekretessbelagda uppgifter för det regleras inte i några lagrum som ett rektigt anställningsförhållande gör

Att ha volontärer för det där lilla extra är inte fel men det måste vara upp till var och en att avgöra om man vill ha det det ska inte vara så att man är helt beroende av frivilliga krafter på något sätt för attt få sitt liv att gå i hop

Anmäl
2010-04-22 15:48 #7 av: Pirjo

#5 Redan ordet "volontär" säger att volontärer inte gör detta som levebröd.

Var någonstans skriver jag "du skriver att släktingar ska hugga i och hjälpa till som de gör i u-länder"? Jag uppskattar om du inte försöker sätta ord i min mun som jag inte sagt. Jag är fullständigt kapabel att uttrycka mig och vad jag kan se i tråden har jag ingenstans påstått att släktingar borde hugga. Och att det är som i ett u-land får du stå för alldeles själv, jag har kontakt med folk i många länder som du nog inte skulle klassa ner som ett u-land (vilka länder är det förresten?) och dom flesta av dom är mycket nöjda med hur dom har det och den hjälp dom får.

 

#6 Precis, jag är fullständigt medveten om att sekretessbrott är allvarligt och har pratat om just detta fall med en person som inblick i själva sekretesslagstiftningen.  Enligt är just detta fall ett så alvarligt brott att enda tänkbara påföljden skulle vara åtal och avsked från arbetet.Svårigheten i det här är att personen som begår sekretessbrottet inte arbetar i min kommun och jag vet inte vilken kommun/vilka kommuner hon arbetar i.

Som mitt exempel illustrerar så spelar det ingen roll om det finns laglig skydd eller inte när det gäller sekretess - till syvende och sist handlar det ändå om hur personen själv ser på det hela och om personen inser vad det egentligen handlar om.

Kan ju bara tala för mig själv - har blivit erbjuden både hemtjänst och personlig assistent men avböjt och faktiskt t o m lämnat tillbaka larmet. Och detta väldigt mycket för att jag absolut inte litar på t ex hemtjänstens syn på sekretessen.

En del av mina vänner arbetar som personliga assistenter och vi har diskuterat detta med sekretess en del. Och många av dom har sdamma uppfattning som jag - det tas alldeles för lätt på sekretessen bland personalen.

Jag träffade nyligen en person på ett rehabhem, som rent praktiskt klarade sig själv hyfsat bra i sitt hem. Men som var helt otroligt ensam och led av det. Och ja, han hade försökt med att ta kontakt med en förening, men för hans del hade inte det fungerat. För hans del hade nånting sådant - att någon kunde komma hem till honom och hålla honom lite sällskap, varit en helt otrolig hjälp.  

Som jag kan förstå så siktar inte volontärverksamheten på något sätt till att den ska ta över verksamheten för den "yrkesinriktade" hjälpen som funktionshindrade har rätt till utan handlar mer just om att ge funktionshindrade och äldre just den där lilla guldkanten i tillvaron. Och det finns ju så många fall där det behövs. Och därför tycker jag att det är lite fel med att redan i startskedet "måla fan på väggen" och försöka skjuta nånting, som kan bli bra, i sank. 

Anmäl
2010-04-22 18:01 #8 av: [SvenA]

Jag har inte skjutit det i sank jag bara belyser min inställning till detta och ser hur man hela tiden skär ner på antalet timmar och försöker på alla sätt ta bort det som vi behöver och vill att allt ska skepå frivillig basis

Vi måste få ha den trygghet som det innebär att ha personal som man vet verkligen kommer och hjälper till med det som man inte klarar själv

Nan ser hela tiden till att gruppen som tillhör de olika personkretserna blir allt mindre och det är de olika handläggarna med politikernas god minne det sker

Dett har fått den konsekvensen att det faktiskt har blivit så att vissa personer i praktiken har husarest

Det är mot den bakgrunden jag ser med oro på den volontärverksamhet som håller på att byggas upp

mera på olika håll i landet med kommunala medel

Så man kan inte vara annat än orolig ned det som är på gång ned denna verksamhet

Anmäl
2010-04-22 22:49 #9 av: Pirjo

För min del anser jag att det vore vettigt att först se vad det blir av det hela innan man svartmålar det hela. Volontärverksamhet kan ju faktiskt utmynna i nånting som är lika bra som i andra länder.  Och som jag ser det så tror jag att just vlontärverksamhet skulle motverka den "husarrest" som du pratar om. För tillfället är det ju många (både funktionshindrade och äldre) som inte kommer ut t exc för att hemtjänst osv inte har tid, med en volontärverksamhet skulle dessa personer kunna få den delen av sina behov tillgodosedda.

Jag har full förståelse för att funktionshindrade som har stort vårdbehov inte vill ha sina grundläggande behov ombesörjda av volontärer. Men varför måla fan på väggen innan nånting har hänt. Det finns faktiskt många som skulle få ett bätre liv genom en vlontärverksamhet i Sverige. Trots allt så är inte alla funktionshindrade såna som behöver stora yrkesinriktade vårdinsatser.

Vi, som klarar oss relativt bra utan stora vårdinsdatser klarar oss ganska bra, om man bortser från det faktum att eftersom vi inte har lika stort vårdbehov så har vi inte heller rätt till en hel massa stöd och hjälp som vi skulle behöva.

Som ex kan jag återigen bara tala för mig själv men jag tror att det finns flera i samma sits som jag. När jag kom ut från sjukhuset efter en rejäl stroke så erbjöds jag en hel massa saker och jag nekade till det mesta i om dom inte behövdes och jag kände att det var onödigt att ta emot mer än vad som verkligen behövdes. I dagens läge hare jag t ex stora problem med mina tänder (delvis pga munntorrhet pga halvsidesförlamningen), men kan inte ens få intyg från kommun för att ansöka om tandvårdsstöd eftersom jag inte anses tillräckligt vårdkrävande. Så för att få tillgång till det stöd som jag nu behöver så borde jag ha belastat samhället med allt som jag överhuvudtaget hade kunnat få tag på - då hade allt varit OK. Och i o m att jag inte är "vårdkrävande" så är det jag själv så måste jag personligen hela tiden slåss själv för mina rättigheter, det får inte jag hjälp med. Jag missunnar absolut inte dom mer vårdkrävande sina rättigheter men ibland känns det mer än orättvist. Och jag vet att många sitter i samma sits som jag. Så när det kommer till en fråga där även vi äntligen kunde få ta del av nånting bra så tar det fyr.... 

Så för alla er här: Även om en del funktionshindrade är verkligen svårt funktionshindrade och vårdkrävande så vore det bra om också vi som inte är lika vårdkrävande också innefattades i "Rörelsehindrade i Fokus" så länge det inte heter ""Svårt funktionshindrade i Fokus".

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.