Personlig service

Läs om alla förslag till förändringar i lagen

2010-05-05 11:50 #0 av: [SvenA]

Proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

 

Regeringen under Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson lade den 23 mars 2010 fram den första propositionen utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande. Pressmeddelande från Socialdepartementet

Artiklar med samma tema:

TEMA - Propositioner utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande

Intervjuer om propositioner och ny lagstiftning utifrån förslagen i LSS-kommitténs slutbetänkande.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg" , 2010-04-22

Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet" , 2010-04-20

Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet" , 2010-03-25

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga" , 2010-03-19

Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen" , 2010-03-09

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet" , 2010-02-25

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans", 2010-02-25

Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS" , 2010-02-19

Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet , 2010-02-07

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010" , 2009-12-08

TEMA - Försäkringskassan stramar upp regler kring assistansersättning

Försäkringskassan har sedan nov 2007 gjort det svårare att få personlig assistans. Dels ses allt färre behov som grundkläggande, dels beviljas inte sjukhusvistelse eller uppsägningslöner till assistansberättigade som köper assistans från en anordnare. Ett ingående minuträknande har även börjat spridas vide behovsbedömningar.

Carinas assistans halverades efter omprövningen, 2010-04-29

P1-morgon "Personlig assistans dras in", 2010-04-26

Anne Marie Brodén, M-ledamot i LSS-kommittén samt kultur och finansutskottet - "tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans" , 2010-04-22

Regeringen lägger fram propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet", 2010-03-23

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?" , 2010-02-25

Kopia på fråga ställd av Elina Linna (V) samt svar från äldre- och folkhälsominister Maria Larsson , 2009-11-13

Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion" , 2009-11-13

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor" , 2009-11-09

Jonas Franksson - "Assistansens struktur ifrågasätts" , 2009-10-29

Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS., 2009-10-09

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider", 2009-10-08

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans" , 2009-09-23

Hanna Eriksson, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet ", 2009-09-01

"assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll", 2008-09-15

Sofia Tedsjö - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan", 2008-09-08

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan", 2008-09-03

Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner", 2008-08-12

Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse", 2008-07-10

Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär", 2008-07-10

Huvuddrag i propositionen

Tillsyn och tillståndskrav för enskilda assistansanordnare.

Kontroll av belastningsregister för assistenter som ska arbeta med minderåriga (föräldrar till barnet undantagna).

Att dubbelassistans ska beviljas endast under förutsättning att möjligheterna att tillgodose behovet genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.

Att assistansberättigade som är egna arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldiga att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Ställning bör tas till differentierat timbelopp i assistansersättningen, men först efter att frågan remissbehandlats.

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Regeringen föreslår dock inte:

Förändringar av huvudmannaskapet mellan stat och kommun.

Införande av den av LSS-kommitten föreslagna LSS-insatsen: "personlig service med boendestöd"

I propositionen har två områden tillkommit jämfört med den lagrådsremiss som låg till grund för propositionen.

Regeringen vill ge i uppdrag till Statskontoret att utreda om förekomsten av felaktiga utbetalningar av assistansersättning från Försäkringskassan. Avsnitt 8.4 sid 58

 

Regeringen vill att frågan om kommunernas ansvar att bistå med vikarier eller ersätta kostnader då en ordinarie personlig assistent är sjuk samt ansvar för tillfälligt utökad personlig assistans bör utredas mer och att regeringen avser att återkomma om detta vid ett senare tillfälle. Avsnitt 9.6 sid 65

LSS-kommitten föreslog här att staten bör överta kommunernas ansvar för sjuklönekostnaderna och att assistansersättningens schablonbelopp bör höjas som kompensation. LSS-kommittén ansåg även att staten bör ta över beslut om tillfälligt utökad assistans.

Läs mera här:

Regerings Propositionen

 

 

 

 

 

Anmäl
2010-05-05 12:00 #1 av: [SvenA]

Hjälp till att protestera mot alla dumma förslag och kräv att man ska se till at den ursprungliga lagen ska gälla

 

Skicka protesterna till samtliga ledamöter i socialutskottet för det är dessa personer som kan se till att vi får tillbaka den riktiga assistansen och att alla som har behov av assistans verkligen får denna rätt att leva värdiga liv

 

Här nedan finns samtliga ledamöters e-postadresseer

 

 ann-christin.ahlberg@riksdagen.se

 gunnar.axen@riksdagen.se

finn.bengtsson@riksdagen.se

patrik.bjorck@riksdagen.se

emma.carlsson.lofdahl@riksdagen.se ;

bodil.ceballos@riksdagen.se

mikael.cederbratt@riksdagen.se

gunvor.g.ericson@riksdagen.se

jan.ericson@riksdagen.se

matilda.ernkrans@riksdagen.se

fredrick.federley@riksdagen.se

billy.gustafsson@riksdagen.se

lars.gustafsson@riksdagen.se

lena.hallengren@riksdagen.se

caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se

emma.henriksson@riksdagen.se

christian.holm@riksdagen.se

wiwi-anne.johansson@riksdagen.se

eva.johnsson@riksdagen.se

marianne.kierkemann@riksdagen.se

kurt.kvarnstrom@riksdagen.se

kalle.larsson@riksdagen.se

thomas.nihlen@riksdagen.se;

mats.g.nilsson@riksdagen.se

ulf.nilsson@riksdagen.se ;

ronny.olander@riksdagen.se

liselotte.olsson@riksdagen.se ;

jasenko.omanovic@riksdagen.se

veronica.palm@riksdagen.se

lennart.pettersson@riksdagen.se ;

helena.riviere@riksdagen.se ;

lars-arne.staxang@riksdagen.se

magdalena.streijffert@riksdagen.se

stefan.tornberg@riksdagen.se

gote.wahlstrom@riksdagen.se

marianne.watz@riksdagen.se

barbro.westerholm@riksdagen.se

siw.wittgren-ahl@riksdagen.se

solveig.zander@riksdagen.se

Se till att de verkligen får reda på vad det betyder för alla dessa som redan har blivit av med sina assistenter

Anmäl
2010-05-06 14:32 #2 av: [Beavis]

Nu funkar E-post och sajtlänkarna att trycka på så nu finns inga ursäkter egentligen att inte protestera mot situationen. Tro mig det kommer inte att bli bättre om vi stilla tiger och låter våra rättigheter försvinna.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-05-06 14:56 #3 av: [SvenA]

Det behövs inga långa skrivelser för att protestera beräta bara att ni tycker att det är fel med det som nyiu sker med alla neddragningarna

Berätta gärna här när mi har skickat era protester så att alla f¨år se att det verkligen händer något

Jag har själv skickat protester till dessa ledamöter

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.