Personlig service

Kommunal assistans kan liknas vid "assistans i hem

2010-10-08 22:41 #0 av: [SvenA]

Någon typ av boendeservice kommer att återuppstå om nedskärningarna i assistansen fortsätter tror Karin Hellström, enhetschef på Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i Stockholms stad. Hon ser även tecken på detta när privata företag bygger särskilda boenden för assistansberättigade.

Om timmarna blir alltför få och utspridda över dygnet blir det omöjligt att upprätthålla personlig assistans. Den assistans som kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning kan ofta liknas vid "assistans i hemtjänstliknande form" menar hon.

 

Läs hela artikeln här

 

 

Anmäl
2010-10-08 22:54 #1 av: [SvenA]

Detta är en mycket skrämmande läsning som alla som är itresserad av dessa frågor om assistans

borde läsa ordentligt och verkligen reagera på för den samlade handikapprörelsen verkar inte vara intresserad av detta eftersom dom är helt tysta i denna debatt

Den enda som verkligen har tagit tag i dessa frågor är Independent Living Institute (ILI

som artikeln kommer i från

Anmäl
2010-10-09 12:04 #2 av: [SvenA]

Om detta skulle bli verklighet så strider detta mot FN komventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Man kommer då att bryta mot artiklarna 19 och 20

så det gäller verkligen att vara uppmärksam på vad som händer i samhället

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Anmäl
2010-10-09 13:01 #3 av: [Beavis]

I och med alla neddragningar och inskränkningar i våra rättigheter i samhället av De Som Bestämmer kommer ävern detta att öka Vårdare slog boende

Med större koncentration av brukare på ett och samma ställe och minskade resurser samt kringskärning av vår interaktion i samhället, kommer institutionaliseringen öka och stress och frustration bland vårdarna kommer denna typ av misshandel att öka lavinartat som den gjort i fföregångslandet USA. (ja jag vet att det är dit Rheinfeldt sneglar)

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-10-09 13:40 #4 av: [SvenA]

Jag tycker att han och många andra kan flytta dit för gott eftersom dom tycker det är så bra där

Visst kommer det att bli mycket frustration när man samlar måbnga på ett ställe

Tänk om man kunde få folket att förstå vart vi är på väg och även fick ut dom på gator och torg med en massa protester och även dränkte media med insändare om detta förfall av den sociala omsorgen mendet lär nog stanna vid en dröm är jag rädd för

Anmäl
2010-10-09 16:34 #5 av: [Beavis]

Så länge vi får skattesänkningar och låglönejobb utan LAS är svenskarna glada.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.