2010-10-05 11:55 #0 av: HI-Jessica

Välkommen till IT-frågan!

Vi vill att framtidens produkter och tjänster ska bli bättre och mer tillgängliga. Därför lägger vi ut webbenkäter där vi frågar personer med funktionsnedsättning om deras syn på dagens IT och telekom.

Höstens enkät är öppen till och med den 5 november. Frågorna handlar denna gång om höstens riksdagsval, smartphones och om hur det är att resa med kollektivtrafik. Alla som besvarar enkäten får en trisslott!

Enkäterna läggs ut på webben två gånger om året och det går att anmäla sig när som helst. Anmälan görs på www.hi.se/itfragan. Man måste ha fyllt 16 år för att delta.

Här kan man läsa om resultaten från vårens enkät: www.hi.se/itfragan/resultat7

IT-frågan drivs av Hjälpmedelsinstitutet och kommunikationsmyndigheter PTS.

Vänliga hälsningar,
Jessica Karlsson
Hjälpmedelsinstitutet
Projektledare IT-frågan
Telnr: 08-620 18 04
E-post: jessica.karlsson@hi.se
www.hi.se/itfragan