2010-10-23 15:14 #0 av: [SvenA]

Är det inte intressant att debattera dom handikappolitiska frågorna och försöka få ett samhälle där även vi med funktionshinder kan vara fullt delaktiga ?