2011-01-02 23:10 #0 av: [Beavis]

I denna tråd kan du uttrycka önskan om att få byta till en bostad på valfri ort.

  1. Skriv orten du vill byta dig till
  2. Skriv önskad storlek på bostad
  3. Beskriv gärna minimikrav på anpassning
  4. Ange din mejladress och eller telefonnummer du kan nås på.