Övrigt om rörelsehinder

Funktionshinder

2011-02-05 12:21 #0 av: [SvenA]

Funktionshinderspolitiken omfattar insatser för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Varje människa ska ha möjlighet att påverka beslut som rör ens eget liv.

 

Sverige har tillträtt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ansluter sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

 

Vad menas med att ratificera en konvention?

Genom ratifikation förklarar sig ett land slutligt bundet av en konvention. Detta görs i de flesta stater av regeringen efter beslut i landets parlament.

I Sverige fattar riksdagen detta beslut, om konventionen kräver ändring av svensk lag eller är av större vikt. När ett land ratificerat konventionen är staten juridiskt bunden av konventionens innehåll.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/1928

 

Anmäl
2011-02-05 12:23 #1 av: [SvenA]

Det är intressant att läsa det ovanstående och se vad som regeringen säger och vad som sker i verkligheten

Det visar på att dom lever i en helt annan värld än vad vanligt folk gör

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.