2011-02-25 11:15 #0 av: [SvenA]

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) får i uppdrag att kartlägga och analysera nationell forskning inom området funktionsnedsättning.

 

FAS ska göra en bedömning av forskning för ökad kunskap om hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta i samhället och som skapar utanförskap och förhindrar delaktighet.

 

Kartläggningen av detta forskningsområde ska göras i samråd med andra forskningsfinansiärer.

 

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet senast den 1 december 2011.

 

http://www.regeringen.se/sb/a/161795