2011-03-02 10:23 #0 av: [SvenA]

Malmö 2011 03 01

 

Kommunstyrelsen godkände i dag riktlinjerna för särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta. Det innebär en rad nya och utökade valmöjligheter för Malmöborna.

 

En central vård- och boendeförmedling inrättas för att den som beviljats bistånd ska kunna välja vårdboende i hela Malmö. Möjligheterna till parboende utökas, vilket innebär att partners som lever tillsammans också kan få bo tillsammans på ett särskilt boende, även om endast en av dem har behov av ett sådant boende. Undantagen är demensboenden och boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommungemensamma korttidsenheter med kvalificerad rehabilitering ska ge Malmöborna en ökad möjlighet till intensiv rehabilitering i samband med sjukdom eller skada. Möjligheten till en akut korttidsplats under kvällar och nätter stärks också.

 

Boendeplanering för vård och omsorg för Malmö stad tas upp av kommunfullmäktige den 24 mars.

 

– Med de här riktlinjerna utökar vi möjligheterna för Malmöborna att välja boende och det kommer också effektivisera utnyttjandet av våra olika vårdboende. Särskilt viktigt ser jag de ökade möjligheterna till rehabilitering genom att arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns på korttidsenheterna, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

 

– Det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda större möjligheter till parboende, för de som så önskar, säger Nils Karlsson (MP), ledamot i vård och omsorgsberedningen.

 

– Vi erbjuder nu en parboendegaranti på de särskilda boendena för alla äldre som på ålderns höst vill bo tillsammans med sin sjuka partner. Det är viktigt att det är den egna viljan som styr inte omgivningens förväntningar, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Carina Nilsson, 040-34 12 61

 

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

 

Anders Skans, 0709-13 06 12

 

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

 

 

(Ärende 38)

 

Läs mera här