Bemötanden

Det största hotet kommer från kommunerna och lands

2010-06-18 22:51 #0 av: [SvenA]

Det största hotet mot att vi med funktionshinder ska få vara fullt delaktiga och jämlika I vårt samhälle är våra kommun och landstingspolitiker samt alla de biståndshandläggare Som inte inser att vi också är människor.

Ända sedan man började lägga ner de institutioner som vi funktionshindrade var tvingade att leva på,

Så har våra kommun och landstingspolitiker försökt på alla sätt att förhindra att vi ska kunna vara fullt delaktiga och jämlika med den övriga befolkningen.

Det är bara sedan slutet på 1970 talet dettta började ske. Först var det den nya socialtjänstlagens tillkomst

Som det var stort motståmd för bland kommun och landstingspolitikerna detta mostånd har sedan fortsatt med

Färdtjänslagen och även lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) Alla dessa lagar är ettt hot Mot den kommunala självstyrelsen anser våra kommun och landstingspolitiker, därför motarbetar de med Alla medel de förbättringar som dessa lagar skulle ge oss funktionshindrade.

Om bara våra kommun och landstingspolitiker kunde acceptera att dessa lagar har tillkommit för att vi ska få vara Fullt delaktiga och jämlika. Så skulle vi få ett verkligt bra samhälle för oss med olika funktionshinder.

Man får inte heller glömma bort att utbilda de hamdläggare som ska se till attt vi får den hjälp och stöd som vi Kan behöva på grund av våra funktionshinder, för allt för många handläggare har så stora brister i sitt bemötande,

Att det verkligen är en stor pärs att bara behöva träffa dem

Man saknar fullständigt insikt i hur man bemöter mäniskor med stora och varaktiga funktionshinder med stora hjälpbehov av andra mäniskor.

Man håller ständigt på och ifrågasätter vad vi säger och behandlar oss som mindre vetande, man bemöter oss inte med den

Respekt man ska kunna förvänta sig av en biståndshanläggare

Dessa biståndshandläggare lägger in alldeles för mycket persoliga tyckande i sina så kallade bedömningar som de anser sig Behöva genomföra för att vi ska få våra lagliga rättigheter tillgodosedda .

Vi med omfatttande hjälpbehov är helt i händerna på dessa biståndshandläggare som ska styra våra egna liv på ett sätt som de Själva knappast skulle vilja leva.

varför ska vi med funktionshinder inte själva få bestämma över våra egna liv som allla andra medborgare i samhället får göra utan en massa inskränkningar? som vi tvingas att genomlida,

Bara för att vi råkar ha ett funktionshinder som gör att vi är beroende av andra mäniskor för att vi ska kunna leva våra liv på ettt värdigt sätt .

 

 

Anmäl
2010-06-19 15:17 #1 av: EvaG

Tänk att lagar verkar inte gälla för alla.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2010-06-19 15:24 #2 av: [SvenA]

Lagen är bbara tilll för den som vill följa den och det vill inte kommub´ner och landsting så det är lika bra attt man lägger ner dessa och ser till att det bara ärstaten som sköter alltihop

Tänk vad mycket man skulle kunna spara på dettta och vi skullle slippa alla dessa lagtrotsen

Anmäl
2010-06-19 15:26 #3 av: EvaG

Lagtrots ska väl ge böter eller fängelse. Varför klarar sig kommun- och landstingspolitikerna och tjänstemännen?

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2010-06-19 21:02 #4 av: [SvenA]

Dessa är undantagna lagen det har man sett tilll det är bara vi underhuggare som ska följa lagen

Och detta kallas rättsamhälle ochatt vi alla är lika inför lagen

Anmäl
2010-06-20 14:55 #5 av: [Beavis]

Det är mycket svårt att fälla en myndighetsperson eller vinna över en myndighet i rättegång. Myndighetspersonerna har lyckats gömma sig bakom krånglig lagstiftning de sakta genomdrivit genom åren, utöver det är de maktfullkomliga och bekanta med de personer som skall övervaka att de sköter sina jobb.

Om du lunchar med polisen varje dag, är han inte lika angelägen om att gripa dig när du blir tagen för snatteri.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-06-23 21:17 #6 av: Joystick

Sen måste jag säga att det är sååå olika hur lagarna tolkas också.

Den första arbetsterapeut som vi hade hem hit när vi flyttade till detta hus... HMM

Ja de ska du veta att ni får skylla er själva som flytta till ett hus med tvättstuga i källaren DE kan du inte få hjälp med.

Jag ville då att hon skulle komma ut och se vad som skulle kunna underlätta livet här hemma förutom då duschpall och toa höjning som jag visste om..

Så kom då en ny arbetsterapeut och levererade duschpallen. Hon såg till att jag fick mera hjälpmedel och såg till att ansökan om bostadsanpassning för att få ramp till huset lämnades in och rullator mm.. och permobilen.

När sen de som skulle sätta upp rampen kom så fick vi en chock.. INGEN info från kommunen om att vi fått de godkännt och när de skulle ske utan de ringde på dörren en dag..

Å idag har vi då fått tvättmaskinen flyttad upp från källaren. Så helt klart är de olika hur reglerna tolkas beroende på VEM det gäller.

Anna-Carin

Anmäl
2010-06-23 21:42 #7 av: [Beavis]

#6 Du har alldeles rätt i det du säger Att det beror på vilken arbetsterapeut eller liknande myndighetsperson man stöter på. Vissa är riktigt trevliga och tillmötesgående medan andra är riktiga Hitler.

Roligt att du blev så bra bemött av den andra handläggaren i alla fall. Lite dålig kommunikation där att de inte hörde av sig till er om att ni fått beviljat, och att de kom för att bygga om. Tänk om ni inte varit hemma? hade de struntat i det då?

 

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-06-24 09:38 #8 av: [SvenA]

Det hänger allt för mycket på personkeminom man ska få någon hjälp oavsett om det är hjälpmedel eller annan service av det allmäna

Man har alldeles för mycket personligt tyckande från de olika handläggarna

Anmäl
2010-07-01 11:38 #9 av: [SvenA]

Socialtjänsten brister i rättssäkerhet och arbetsledning LyssnaSkriv utDela, skicka eller bokmärk den 22 juni 2010 kl. 14:00 Nyhet

Arbetsledningen inom socialtjänsten är svag, enskildas rättssäkerhet äventyras och individens inflytande och delaktighet är begränsad. Det visar Socialstyrelsens sammanställning av den sociala tillsynen 2008-2009, som presenteras för Socialdepartementet idag.

Rapporten Social tillsyn - Länsstyrelsernas iakttagelser under 2008 och 2009 ger en sammanfattande bild av de brister som länsstyrelserna har sett i tillsynen av socialtjänsten under de senaste två åren. De viktigaste iakttagelserna som återkommer inom alla verksamhetsområden är brister i rättssäkerheten, en begränsad möjlighet för den enskilde till inflytande och delaktighet i insatsernas genomförande samt avsaknad av kompetent arbetsledning.

– Ett återkommande bekymmer är att arbetsledare har för stora personalgrupper. Personalen får inte det stöd som de behöver för att utföra ett gott arbete. Det visar sig till exempel när personalen på demensboenden eller i verksamheter enligt LSS tar till tvångs- eller begränsningsåtgärder som inte är tillåtna, säger utredare Ulla Essén.

Inom LSS-området sker en nedrustning eller åtstramning som i vissa fall liknar en ”återinstitutionalisering”. Det beror bland annat på ökad samlokalisering av olika verksamheter, begränsat utrymme för individuella aktiviteter, strikta regler och rutiner som inte är förenliga med goda levnadsvillkor samt frihetsinskränkande inslag i verksamheterna.

Inom området för barn och unga, som är ett prioriterat tillsynsområde för Socialstyrelsen, är väntetiderna för att få kontaktperson och kontaktfamilj långa. Familjehemsvården visar positiv utveckling, men vårdplaneringen brister.

– Syftet med rapporten är att belysa bristerna, inte att ge en rättvisande helhetsbild. Vi kan också se att verksamheterna har tagit fasta på kritik som getts i tidigare tillsynsbeslut och många har rättat till bristerna och utvecklat sin verksamhet sedan dess, förklarar Ulla Essén.

Under 2008 och 2009 har länsstyrelserna avslutat cirka 4 350 ärenden som avser verksamhetstillsyn i offentlig eller enskild regi samt drygt 4 330 ärenden som avser individtillsyn efter enskildas klagomål. Därutöver har länsstyrelserna avslutat drygt 8 000 ärenden som gäller uppföljning av beslut och domar som kommunerna dröjt med att verkställa. I verksamhetstillsynen har länsstyrelserna funnit brister i drygt hälften av alla avslutade ärenden och i individtillsynen i knappt 30 procent av de avslutade ärendena.

I januari 2010 överfördes tillsynsansvaret för socialtjänsten till Socialstyrelsen. Rapporten är därför den sista i sitt slag. I juni 2011 kommer en samlad rapport från Socialstyrelsen för iakttagelserna under 2010 inom tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs hela utredningen här

 

 

 

 

Anmäl
2010-07-01 12:57 #10 av: [Beavis]

Intressant rapport, den talar ju om det vi har sagt här hela tiden egentligen. Det blir en bekräftelse på att vi inte bara är ett gäng gnällgubbar.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.