Bemötanden

Frihet i 48 minuter räcker i Upplands-Bro kommun

2010-07-19 22:21 #0 av: [SvenA]

Socialnämnden i Upplands-bro kommun tycker att det räcker med 48 minuter varje dygn, för samtliga Kommuninvånare att kunna lämna sina bostäder. men själva ska dessa politiker kunna lämna sina Bostäder 24 timmar varje dygn.

 

Samtliga politiker i socialnämden i upplands-bro kommun tycker tydligen att de själva är mera värda än den vanliga

Kommuninvånaren eftersom de vill begränsa den vanliga kommuninvånarens nöjligheter att få lämna sina bostäder

Endast 48 minuter varje dygn men själva ska de kunna lämna sina bostäder 24 timmat varje dygn .

Samtidigt påstår de att dessa 48 minuter ska räcka för att införskaffa allt man behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv

I upplands-bro kommun

Politikernatycker att dett är jämlikhet och icke diskriminerande att ha dessa regler för övriga kommuninvånare

Och att det är att leva ett fullgott liv utan risk för social isolering.

 

Detta visar på att politikerna i upplands-bro kommun tycker att de är för mer än andra. och att det är rätt att de ska ha andra och bättre Förutsättningar än den vanliga kommuninvånaren ska ha .

Man kan bara fundera över i vilken värld dessa politiker lever i ? för det måste vara en utopisk värld som de lever i?. För den verklighetsuppfattning Som de har, stämmer inte med den vanliga kommuninvånarens uppfattning om ett fullvärdigt liv på jämliga villkor och icke diskriminering .

 

 

Anmäl
2010-07-20 00:32 #1 av: Leffe

För att hinna allt måste man nog vara världens bästa planerare och organisatör. Då kanske man kan få anställning hos kommunen. De verkar behöva bra folk

Anmäl
2010-07-20 01:38 #2 av: [Beavis]

Kan kanske vara något för mig då? om jag var en fena på planering och inte hade så jävla långt till upplands-bro....

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-20 10:20 #3 av: [SvenA]

Vad de inte tämker på är att vi är en kommun som är stor till ytan och att man inte hinner till samhället för att kunna handla på 48 minuter tur och retur och samtidigt besöka en butik

Anmäl
2010-07-20 10:23 #4 av: [SvenA]

Så här står det i Sveriges grundlag som dessa politiker tydligen inte har läst och förstått

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

 

 

 

 

Anmäl
2010-07-22 11:17 #5 av: [SvenA]

Så har vi FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder som säger följande i artikel 19

 

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,


b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt


c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

 

Anmäl
2010-07-22 11:19 #6 av: [SvenA]

Artikel 20 säger följande

 

Artikel 20 Personlig rörlighet

 

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

 

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

 

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

 

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

 

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

 

 

Anmäl
2010-07-22 11:23 #7 av: [SvenA]

Som ni ser så har vi rättigheter att få leva våra liv så självständigt vi själva väljer och att vi har rätt till det stöd och hjälp vi kan behöva få på grund av våra funktionshinder

och att vi har rätt attt få den när vi själva avgör

Så nu gäller det för oss att se till att kommunerna verkligen lever upp till de bestämelser som verkligen finns för att vi ska kunna få leva ett värdigt liv precis som den övriga befolkningen

Anmäl
2010-07-22 12:22 #8 av: EvaG

Jag tycker det hela är skandalöst! Jag tycker att när någon behöver en ledsagare så ska man bara behöva ringa, kanske en dag i förväg, att man behöver en ledsagare vid en tid. Sedan ska det inte spela någon roll om det är en eller tio timmar det tillfället. Det är kanske inte alla dagar man behöver ledsagare. Med andra ord vissa dagar blir det noll timmar, en anna dag två timmar och en tredje dag åtta timmar. Det tycker jag inte ska spela någon roll bara man ringer i förväg och beställer och kanske säger hur många timmar man behöver ledsagare.

Färdtjänst beställer man ju varför kan man inte göra samma med ledsagare?

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2010-07-22 17:03 #9 av: [SvenA]

#8 Det är precis så det ska fungera enligt mitt sätt att se det hela också

Det ska räcka med att man konstatera att det finns ett ledsagarbehov

Anmäl
2010-07-23 03:25 #10 av: [Beavis]

Ja åtminstonde kunde de ju införa en timbank så att man i västa fall kan samla på sig timmar/tid till något viktigt och längre ärende.

Nu säger de vad jag vet nej till det även om man inte vill ha handledning varje dag?

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-23 10:30 #11 av: [SvenA]

Det brukar vara så att man får ett antal timmar beviljade och sedan kan man disponera dessa timmar som man vill och ofta så har man personlig ledsagare som man kommer överens med vilka tider man behööver hjälp

Problenet är att kommunerna vill begränsa antalet timmar väldigt hårt

Jag anser att man ska ha rätt till det antal timmar som man själv bestämmer för det är bara en själv som kan avgöra hur mycket ledsagning man behöver det är väldigt olika från persom till person

Även till vad man behöver ledsagare till

Anmäl
2010-07-23 13:55 #12 av: [Beavis]

#11 Ja jag förstår dig/er som behöver ledsagning till det mesta. Problemet är som alltid kostnaderna för detta, och det är det som kommunerna sitter och räknar på. Det är en krass sanning och jag tycker de är för hårda och jag skulle inte vilja leva så som många av er med behov av ledsagning gör, den ofriheten.

Det är tragiskt att se hur det går till men det är tyvärr väldigt dyrt med ledsagare, Men skulle du inte kunna be om personlig assistent? eller är det samma sak?

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-23 20:43 #13 av: [SvenA]

Jag anser inte att jag har ett behov av personlig assistent och jag lär inte få det för jag kan föra maten till munen och då har man inte rätt till personlig asistent enligt en dom i regeeringsrätten

Felet ligger i lagtolkningen det ärr helt friska personer som tolkar lagarna och dessa ser mera tilll förarbeterna till själva lagen än vad den färdiga lagen säger och riksdagspolitikerna är för fega att säga ifrån

Anmäl
2010-07-23 21:24 #14 av: [Beavis]

Det verkar konstigt jag hade själv personlig assistent som barn och jag kunde äta själv utan problem. '

Kanske är reglerna annorlunda nu men vad jag sett är det ju relativt rörliga människor som har PA, t o m rörligare än dig. Men det kan kaknse vara en spärr att komma över? Jag tror t o m att man kan reglera det till att ha assistans på deltid eller halvtid?

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-23 22:11 #15 av: [SvenA]

Det finns en dom i regeringsrätten som säger att klarar man av att föra maten till munnen så har man inte rätt till personlig assistans

Anmäl
2010-07-23 22:15 #16 av: [SvenA]

Den som vill ha regeringsrättens dom kan höra av er så får ni den via PM

Anmäl
2010-07-24 00:39 #17 av: [Beavis]

Okej, Jag tror dig men det kan ju inte vara många som har rätt till personlig assistans längre då.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-24 11:14 #18 av: [SvenA]

Det blir allt flera som blir av med detta varteftersom det sker omprövninga av denna insats den ska omprövas varje år

Det kommer att betyda att vissa till och med kommer tvingas att flytta från sina bostäder

och det är helt i sin ordning tycker våra makthavare eftersom dessa inte ser till att det inte får hända

Anmäl
2010-07-24 15:32 #19 av: [Beavis]

Det är ju klart för dessa har ju skapat dessa regler och lagar och de vill ha tillbaka oss på institutionerna där vi är enklare och billigare att vårda.... Välkommen tillbaks till Norrbacka allihop!

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-24 16:48 #20 av: [SvenA]

Det är inte billigare det är tvärtom det har till och med socialstyrelsen kommit fram ttill

Det billigaste allternativet för samhället i stort är att ge oss personliga assistenter som vi själva får anställa

Så det finns stora pengar att spara

Det måste bero på något annat jag tror att de vill slippa se oss ute i samhället jag kan inte finna ¨ något annat

Anmäl
2010-07-24 16:55 #21 av: [Beavis]

Okej jag trodde stordrift var billigaste sättet (förutom att låta anhöriga stå för hela kalaset) men det säger du iof med att man ska anställa assistenter själv, men det måste man ju vara anställd i kommunledning/landsting för att ha råd med.

Att slippa se oss ute i samhället var ju hela meningen med institutionerna. Då kunde de uppehålla illusionen av oss nordbor som de riktiga arierna.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-24 17:56 #22 av: [SvenA]

Att anställa sina egna assistenter bygger på den assistansersättning som regleras i lag

 

Den ersättning man får är ungerfär 285 kronor i timmen och kommunernas kostnad för samma timme uppgår till ungefär 425 kronor i dagsläget

så det finns mycket stora summor att käna på att vi får det stöd och hjälp som vi behööver genom att anställa våra egna assistenter

Det finns även mycket stora kostnader för ökad sjukvårdsinsatser om man fortsätter att försämra för oss

 

 

Felet är att det är både kommmunerna och staten som ska ombesörja att vi får det stöd och hjälp som vi behöver

Kommunerna är inte kapabla att sköta detta. så det vore bättre att det endast var staten genom Socialstyrelsen som skulle få sköta om detta.

inte ens försäkringskassan skullle få lägga sig i detta.  för mycket av de försämringar som har genomförts har startat hos försäkringskassan

Även våra förvaltningsdomstolar ligger bakom mycket av dessa försämringar som har genomförts

Många i förvaltningsdomstolarna lever inte i samma verklighet som oss som har behov av stöd och hjälp så dessa har inte den förståelsen för vad det innebär att leva med funktionshinder och vara i beroendeställning av andra personer för att kunna få leva ett värdigt liv som övriga medborgare

 

Anmäl
2010-07-26 02:05 #23 av: Catwoman

Tycker det är otroligt konstigt att inte alla människor har samma möjligheter i ett land som ska vara så fint ut mot den internationella världen.

Var positiv -må bra

Bandy iFokus

Anmäl
2010-07-26 02:12 #24 av: EvaG

Kan bara hålla med.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2010-07-26 10:13 #25 av: [SvenA]

Hörde på nyheterna i dag att 40 procent av befolkningen är rädda för att inte få den vård och omsorg när de kommer upp i åldern som de kan behöva och ändå motarbetas vi som försöker förämdra detta genom att påvisa vilka brister som redan finns i landet

Anmäl
2010-07-26 13:40 #26 av: [Beavis]

"See no evil, hear no evil, speak no evil"

Översättning : Ser inget ont, hör inget ont, säger inget ont

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-26 13:57 #27 av: Tatsja

Jag nekas ledsagare då jag har min son boende hemma. Att han jobbar, bryr de sig inte om. De ser bara i pappret att han är inneboende här.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Anmäl
2010-07-26 14:03 #28 av: [Beavis]

#27  Du har ju frihet de övriga sexton timmarna på dygnet då han är ledig....... (obs ironi)

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-26 14:21 #29 av: [SvenA]

#27 Du har väl överklagat detta till förvaltningsdomstolen hoppas jag

Du har enligt FN konventionen rätt till det stöd och hjälp som du behöver

Det finna i artikel 19 och 20 även socialtjänstlagen säger att du har rätt till hjälp §1

Anmäl
2010-07-26 14:24 #30 av: EvaG

Tror det skulle bli förändringar om alla som blir drabbade överklagar, men hur många orkar och har självförtroende att göra det. Jag misstänker att självförtroendet blir sämre när man får det första nejet.

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2010-07-26 19:02 #31 av: [SvenA]

Tyvärr är det nog så för det tar på krafterna att ¨ålla på och överklaga men det är väldigt viktigt att alla gör det om vi ska få förämdrigar tillstånd

Anmäl
2010-07-26 20:27 #32 av: [Beavis]

#30 Jag anmälde ju diskriminering ifrån AF men orkade sen inte följa upp och hänga med i fallet för det knäckte mig till den grad.

Men jag tycker att tatsja skall lämna in en överklagan hon med och så har du ju stöd åtminstonde härifrån under målets gång. Jag önskar att jag kände till denna sajt (om den fanns då) när jag gjorde min anmälan.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-07-26 20:37 #33 av: Leffe

Klart alla ska få stöd härifrån

Anmäl
2010-07-26 23:14 #34 av: [SvenA]

Det är ett av syftena med sajten, att vi ska stötta vararndra i sådana fall bland annat.

 

Vi är nog några stycken som har överklagat och vet hur det fungerar rent praktiskt, även om vi inte är jurister

Anmäl
2010-07-26 23:31 #35 av: Catwoman

Jag hejar på er. Vem vet jag kan ju komma i samma situation och då har ni pionjärer skapat väg för mig.

Var positiv -må bra

Bandy iFokus

Anmäl
2010-07-26 23:54 #36 av: EvaG

Heja, heja, heja! Kom igen!

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl
2010-07-27 10:46 #37 av: Tatsja

Känns skönt att ha denna sajt som stöd. Jag har överklagat, men nu skyller de som sommar och semestertider. Detta gäller även min ansökan om både bostadsanpassning och el-moped. Ska ringa idag igen till arbetsteraupeten och klaga varför de inte kommer på hembesök.

Men skönt att mitt trygghetslarm kom snabbt.

Ringde ena veckan och måndagen efter fick jag larmet inkopplat och på armen. Där var de snabba i alla fall.

Otäckt att ramla tre gånger och vakna till på golvet och inte veta hur jag kom dit.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Anmäl
2010-07-27 10:47 #38 av: [SvenA]

#35 och 36 Tänk om alla var som ni vad bra samhället skulle bli då

Anmäl
2010-07-28 11:45 #39 av: [SvenA]

Enligt en amerikansk studie så är ensamhet och social isolering lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen

Denna studie visar på att det är fel att begrämsa ledsagarservicen åt de personer som har behov av denna service

Anmäl
2010-07-28 13:56 #40 av: [Beavis]

#39 Det är aldrig bra att vara ensam och isolerad människan är ju ett flockdjur och behöver andra människors sällskap.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.