Bemötanden

Mänskliga rättigheter för vem?

2011-01-27 11:20 #0 av: [SvenA]

Sverige har som nation skrivit under fler olika konventioner om mänskliga rättigheter och i och med det så har Sverige förbundit sig att följa dom.

Men faktum är att våra domstolar och övriga myndigheter dagligen och gladligen bryter mot dessa konventioner .

Vore det inte mera rättvist gemtemot befolkningen att säga som det är att: i Sverige så gäller inga som helst mänskliga rättigheter ?

Som det nu förhåller sig så skapar man bara en massa stora förväntningar på att man ska få omfattas av dessa komventioner om mänskliga rättigheter .

Jag ska ta ett bra exempel ur FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder i artikel 19-20 står det förljande:

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

 

c) Samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

 

Artikel 20 Personlig rörlighet

 

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

 

Trots dessa artiklar så blir vi dagligen förvägrade denna hjälp och stöd som vi har rätt till vi blir försatta i husarest och blir på detta sätt fullständigt utestängda från samhällets gemenskap.

 

 

 

Anmäl
2011-01-28 12:49 #1 av: Leffe

Sverige står över både FN och EU. Utåt ska vi verka så bra och godkänna allt som EU och FN säger, men inom landet behöver man inte bry sig tycks det

Anmäl
2011-01-28 13:51 #2 av: [SvenA]

Här klappar man sig för bröstet och säger se vad bra vi är

Anmäl
2011-01-28 16:16 #3 av: [Beavis]

Artikel 20 a) Är ju den jag har gjort trevare på att försöka genomföra med min sajt. Tyvärr är jag inte tillräckligt bra webbdesigner för att göra sidan tillräckligt bra. Men har startat idén om en bytarservice för de som vill flytta men bor liveget i andra hand hos kommunen.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.